ข่าวสารกิจกรรม
พฤษภาคม 14 2024
นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เปิดการประชุมการพยาบาลโรคผิวหนังประจำปี 2567 และนางสาวสิรินทิพย์ ทองขาว หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล กล่าวรายงานการประชุมโดยการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาลและผู้สนใจ ได้รับความรู้และเทคโนโลยีด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนัง ที่ก้าวหน้า ทันสมัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลและให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนังเบื้องต้น รวมถึงการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่ผู้ป่วยโรคผิวหนังในการดูแลตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ทั้งหมด 92 คนจัดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง ผ่านระบบ zoom meeting
14-05-2024
22
พฤษภาคม 14 2024
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยพระสุขวโรทัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะสงฆ์ ภาค 5 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีพร้อมเยี่ยมชมคลินิกบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง คลินิกทันตกรรม รถโมบาย พูดคุยให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ร่วมจัดทีมแพทย์และพยาบาลให้บริการคลินิกมะเร็งเต้านม สอนแสดงการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และให้ผู้รับบริการฝึกตรวจด้วยตนเอง คลินิกมะเร็งปากมดลูก สอนการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง พร้องแสดงสาธิต การเก็บสิ่งส่งตรวจ และนิทรรศการมะเร็งครบวงจร ในส่วนของการประคับประคอง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ จุดเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย การแพทย์ทางเลือก และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งนางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567
14-05-2024
31
พฤษภาคม 14 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เข้าพบแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่กำกับดูแลสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อรายงานตัวและแสดงความเคารพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง และรับนโยบายในการดำเนินงานต่อไปในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี
14-05-2024
26
พฤษภาคม 14 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางสาวนฤมล สุรเมธีกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนังให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การเป็นองค์กรสมรรถณะสูงด้าน Smart OPD” จากคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์การบริหาร และการให้บริการแบบ smart hospital กระตุ้นศักยภาพของบุคคลากรโรงพยาบาล นำไปสู่องค์กรสมรรถะสูง โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 26 คนในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง และหน่วยบริการ อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
14-05-2024
36
พฤษภาคม 14 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เข้ารับตำเเหน่งผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง คนที่ 7 โดยมีนายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางสาวนฤมล สุรเมธีกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ พร้อมเข้าสักการะ พระพุทธปฐมเทศนาสิริตจวิทยมงคล พระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
14-05-2024
10
พฤษภาคม 14 2024
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการเเพทย์ นำโดย แพทย์หญิงเบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก นายแพทย์เชี่ยวชาญ และนายแพทย์ธัญญศักดิ์ เบศรภิญโญวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังสำหรับผู้ต้องขัง ตามวัตถุประสงค์ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กรมการแพทย์ร่วมกับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านผิวหนังเข้าถึงยา การรักษา และได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ทั้งนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 55 ราย ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร
14-05-2024
6
พฤษภาคม 14 2024
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการเเพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตามรอยการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรันดา ไกรฤทธิชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาลการให้บริการ และเห็นความสำคัญการพัฒนาคุณภาพ ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
14-05-2024
1
เมษายน 29 2024
แพทย์หญิงปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านฝึกอบรม สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ได้รับเกียรติถ่ายภาพร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยแพทย์หญิงประณีต สัจจเจริญพงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เเพทย์หญิงวนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เเละแพทย์หญิงพู่กลิ่น ตรีสุโกศล อาจารย์ประจำหลักสูตรในโอกาส นำทีมนักศึกษาเเพทย์ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในงาน The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
29-04-2024
25
เมษายน 29 2024
แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis: RCA) และ Risk Register ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี แพทย์หญิงศศธร สิงห์ทอง นายแพทย์ชำนาญการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ8) พ.ต.อ.กฤติชาติ กำจรปรีชา นายแพทย์ (สบ5) พ.ต.ท.หญิงชนิดา ฉัตรภูมิ ผู้ดูแลระบบ Risk register พ.ต.ท.หญิงศิอรยา พัฒนโกศัย ผู้ดูแลระบบบริหารความเสี่ยง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตำรวจเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันโรคผิวหนังในด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (Patient Safety Culture) ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
29-04-2024
10
เมษายน 29 2024
สถาบันโรคผิวหนัง ขอแสดงความยินดี กับนายแพทย์นรจักร คุ้มชำนาญ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ Prevalence of Alopecia Areata after COVID-19 Vaccination: A cross-sectional survey among 54,365 vaccine recipients at the Central Vaccination Center of Thailand ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น In person oral presentation ใน session ของ Abstract Program งานประชุมวิชาการ The American Academy of Dermatology Annual Meeting (AAD 2024) ซึ่งงานวิจัยนี้มีผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. จรณิต แก้วกังวาน เเพทย์หญิงมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ และ เเพทย์หญิงชินมนัส เลขวัต ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ เมืองแซนดีเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
29-04-2024
15
เมษายน 29 2024
แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯเเละการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ 2567โดยมี นางสาววีราภรณ์ ชินวงศ์ นายจักรพงศ์ จินดาวงศ์ เเละนางเยาวลักษณ์ พลายโถเป็นวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักกฎหมายและระเบียบกลางมีการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานเอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม” เเละหัวข้อ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการเเละศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการในวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
29-04-2024
4
เมษายน 19 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนัง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เเละพิธีสักการะศาลเจ้าที่เเละศาลตายาย เนื่องในวันครบรอบ 52 ปีการก่อตั้งสถาบันโรคผิวหนังและมหาสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
19-04-2024
45
มีนาคม 14 2024
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการเเพทย์ นำโดย แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ แพทย์หญิงธนศรี เสสะเวช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และแพทย์หญิงรัชฎา องศ์ทวีเกียรติ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ร่วมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางของหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล โดยมี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน ซึ่งสถาบันโรคผิวหนังได้เข้าร่วมจัดงานมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางของหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคผิวหนัง พร้อมมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุปิดแผล Bio cellulose (วัสดุทางการเเพทย์เพื่อการรักษาแผลผิวหนัง) ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 114 ราย ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 13 มีนาคม 2567
14-03-2024
71
มีนาคม 14 2024
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการเเพทย์ นำโดย แพทย์หญิงปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านฝึกอบรม และนายเเพทย์ภัทรพล เตชะสุวรรณา พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังเพื่อตรวจวินิจฉัยเเละรักษาโรคผิวหนังเเก่สามเณร พร้อมถวายยาเพื่อรักษาโรคผิวหนังในสามเณร ทั้งนี้มีสามเณรเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 35 รูป ณ วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 มีนาคม 2567
14-03-2024
63
มีนาคม 06 2024
เจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนังร่วมแสดงความยินดี เเละแสดงมุทิตาจิต แด่ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการแพทย์โดยมี แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดีแด่รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางสาวนฤมล สุรเมธีกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ มอบของที่ระลึกให้กับรองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนังทุกคนร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ สถาบันโรคผิวหนัง
06-03-2024
72
กุมภาพันธ์ 21 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ โดยมี แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ร่วมกับตจเเพทย์ จากโรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เเละกองวิชาการเเพทย์ เพื่อหารือบทบาทการสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคผิวหนังของตจแพทย์ที่อยู่ในสังกัดโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมแถลงข่าว ชั้น 18 สถาบันโรคผิวหนัง และ ผ่านทาง Zoom meeting
21-02-2024
85
กุมภาพันธ์ 21 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตระหนักรู้ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แลกเปลี่ยน และการรับรองจากองค์กรภายนอก เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
21-02-2024
26
กุมภาพันธ์ 21 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมความรู้การจดสิทธิบัตร สิทธิทางปัญญา และค่าตอบแทนนวัตกรโดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรัญญา สุวรรณสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ความรู้เรื่องการจดสิทธิบัตร สิทธิทางปัญญา และค่าตอบแทนนวัตกร แก่บุคลากรสถาบันโรคผิวหนังอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนวัตกรของสถาบันโรคผิวหนังในวันที่ 19 และ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
21-02-2024
30
กุมภาพันธ์ 21 2024
สถาบันโรคผิวหนัง จัดรายการ “รู้ทันปัญหาผิว” ครั้งที่ 4/2567เรื่อง ทำความรู้จักโรคด่างขาว แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร? ผ่าน Facebook Live เพจสถาบันโรคผิวหนัง โดยมี แพทย์หญิงพิมสิริ พูลสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการเป็นวิทยากรให้ความรู้เเละร่วมตอบประเด็นคำถามจากประชาชนในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 18.30 – 19.00 น
21-02-2024
46
กุมภาพันธ์ 15 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นางสาวนฤมล สุรเมธีกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสิ่งเเวดล้อมเเละความปลอดภัย คณะกรรมการ BANGKOK GREEN & CLEAN HOSPITAL PLUS IOD (BKKGC +) สถาบันโรคผิวหนัง เพื่อรับการตรวจประเมิน การรับรองมาตรฐาน BANGKOK GREEN & CLEAN HOSPITAL PLUS (BKKGC + )จากคณะกรรมการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เเละสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30- 15.30 น. ณ อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
15-02-2024
32

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า