ฐานข้อมูลวิจัย
บทความวิจัยที่ต้องการค้นหา
คำอธิบาย การสืบค้นผลงานวิจัย

สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน: ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้วิจัยปีที่ตีพิมพ์ คำสำคัญ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในช่องกรอกข้อมูล แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ดหรือ เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มค้นหา ระบบจะทำการสืบค้นคำค้นนั้นขึ้นมาแสดง

คำอธิบาย การสืบค้นผลงานวิจัย

- psoriasis, acne,pemphigus,การรักษาโรคเรื้อน,การแพ้ผื่นคัน,พญ.ชินมนัส,2559 เป็นต้น

ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย