ติดต่อเรา
สถาบันโรคผิวหนัง
0-2354-5222
เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รถประจำทางที่ผ่านหน้าสถาบันโรคผิวหนัง :
8 12 14 28 97 108 509 515 536 539 542
สถาบันโรคผิวหนังสาขา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
02-143-7749,095-951-8111
เลขที่ 120 ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
รถประจำทางที่ผ่านหน้าสถาบันโรคผิวหนัง :
-
สถาบันโรคผิวหนังสาขา DMS6 อาคาร DMS6
063-904-5222
อาคารศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ DMS-6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จองคิวผ่านไลน์ไอดี : 063-904-5222