1. หน้าแรก
  2. อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
19/04/2021
551226

อัตราค่าบริการแผนกผู้ป่วยนอก

ลำดับรายการค่าบริการ(บาท)
1ค่าบริการทางการแพทย์ในเวลาราชการ (คนไทย)100
2ค่าบริการทางการแพทย์ในเวลาราชการ (ต่างชาติ)150-200
3ค่าบริการทางการแพทย์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (คนไทย)400
4ค่าบริการทางการแพทย์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (ต่างชาติ)400-600

อัตราค่าบริการแผนกผู้ป่วยใน

อัตราค่าห้องค่าอาหาร งานการพยาบาลผู้ป่วยใน สถาบันโรคผิวหนัง
สิทธิ์ประเภทห้องประเภทอาหารราคาค่าห้องราคาค่าอาหารรวมค่าห้องค่าอาหารเบิกได้ตามสิทธิ์ส่วนเกินจากสิทธิ์ส่วนลดจากสิทธิ์ส่วนเกินที่ต้องชำระหมายเหตุ
บัตรทองสามัญสามัญ400รวมในค่าห้อง400400000
พิเศษเดี่ยวพิเศษ15003001800400140001400
พิเศษ VIPพิเศษ50003005300400490004900
Super VIPพิเศษ970030010000400960009600
ประกันสังคมสามัญสามัญ400รวมในค่าห้อง400400000
พิเศษเดี่ยวพิเศษ15003001800400140001400
พิเศษ VIPพิเศษ50003005300400490004900
Super VIPพิเศษ970030010000400960009600
ข้าราชการ เบิกจ่ายตรง,บำนาญ,กทมสามัญสามัญ400รวมในค่าห้อง4001000000
พิเศษเดี่ยวพิเศษ1500300180010008000800
พิเศษ VIPพิเศษ500030053001000430004300จ่ายส่วนเกิน 100%
Super VIPพิเศษ9700300100001000900009000
ข้าราชการ เบิกจ่ายตรง,บำนาญ(กระทรวงสาธารณสุข)สามัญสามัญ400รวมในค่าห้อง4001000000
พิเศษเดี่ยวพิเศษ150030018001000800400400จ่ายส่วนเกิน 50 %
พิเศษ VIPพิเศษ150030053001000430021502150
Super VIPพิเศษ9700300100001000900045004500
ข้าราชการ เบิกจ่ายตรงกรมการแพทย์สามัญสามัญ400รวมในค่าห้อง4001000000
พิเศษเดี่ยวพิเศษ150030018001000800200200จ่ายส่วนเกิน 75 %
พิเศษ VIPพิเศษ500030053001000430032251075
Super VIPพิเศษ9700300100001000900067502250
รัฐวิสาหกิจ,หน่วยงานอื่นๆสามัญสามัญ400รวมในค่าห้อง400400000
พิเศษเดี่ยวพิเศษ15003001800400-1000800-14000800-1400ตามสิทธ์ต้นสังกัด (จ่าย 100%)
พิเศษ VIPพิเศษ500030053001000430004300
Super VIPพิเศษ9700300100001000900009000

**ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามในวันตรวจรักษา/ทำหัตถการ

ลำดับรายการอัตราค่าบริการ
ในเวลาราชการนอกเวลาราชการ
เบิกได้(บาท)เบิกไม่ได้(บาท)รวม(บาท)ค่าบริการ(บาท)ค่าแพทย์(บาท)รวม(บาท)
1Punch biopsy
– ค่าตัดชิ้นเนื้อ200200200500-2,500700-2,700
– ค่าอ่านผลชิ้นเนื้อ240240240240
รวม440440440500-2,500940-2,940
2 Shave biopsy
– ค่าตัดชิ้นเนื้อ200200200500-2,500700-2,700
– ค่าอ่านผลชิ้นเนื้อ240240240240
รวม440440440500-2,500940-2,940
3Excisional-Incisional biopsy
– ค่าตัดชิ้นเนื้อ200300-800500-1,000500-1,000500-2,5001,500-3,500
– ค่าอ่านผลชิ้นเนื้อ240240240240
รวม440300-800740-1,240740-1,240500-2,5001,740-3,740
4Excision&Incision
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 cm.500500500500-2,0001,000-2,500
0.6 – 1 cm.1,0001,0001,000500-2,0001,500-3,000
1.1 – 1.5 cm.1,5001,5001,500500-2,0002,000-3,500
1.6 – 2 cm.2,0002,0002,000500-2,0002,500-4,000
2.1-2.5 cm2,5002,5002,500500-2,0003,000-4,500
5Wide excision2,0002,000
6Mohs’ micrographic surgery (MMS)
– Excision4,0008,000-20,000
– Close by simple suture4,000
– Close by skin flap6,000
– Close by skin graft6,000
7Punch graft2,0002,000
8Epidermal graft4,0004,000
9Re suture350350350500850
10Endovenous radio frequency abrasion (RFA)
– 1 ข้าง2,30031,70034,00034,00015,00049,000
– 2 ข้าง2,30035,70038,00038,00020,00058,000
11Mocca
– 1 ข้าง2,30031,70034,00034,00015,00049,000
– 2 ข้าง2,30035,70038,00038,00020,00058,000
12Venaseal closure system
– 1 ข้าง39,00015,00054,000
– 2 ข้าง39,00020,00059,000
13Ultrasound guide foam (UGS)
– 1 ข้าง2,3002,2004,5004,5004,5009,000
– 2 ข้าง2,3003,7006,0006,0006,00012,000
14Duplex ultrasound(ข้างล่ะ)1,0001,0001,0001,0002,000
15Nail avulsion300200500
16Nail avulsion with laser3007001,000
17Subcision
– เฉพาะจุด500500
– 1 ข้าง1,0001,000
– 2 ข้าง2,0002,000
– ทั่วหน้า3,0003,000
18Electro surgery
– Warts/Verruca vulgaris300200500
1-10 จุด300200500
11-20 จุด300500800
21-30 จุด3007001,000
31-50 จุด3001,2001,500
19 Incision and Drainage
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 cm.300100400
1.1-2 cm.300400700
20Podophyllin Spot
1-10 จุด130130130200-400330-530
จุดที่ 11 เป็นต้นไปเพิ่มจุดละ 10 บาท140(+)140(+)140(+)200-400340-540(+)
21Extraction
– Comedone100100100200300
– Milia500500500200700
– Moluscum300300300200500
22Parring (จุดละ)808080200280
23Liquid nitrogen spray
– การรักษา (โรคที่เบิกได้)160160160200360
– ความงาม (ตาปลา)160160
– จุดที่ 11 เป็นต้นไปเพิ่มจุดละ 10 บาท (ตามสิทธิ์)170(+)170(+)170(+)200370(+)
24ฉีดยา (IL,IM,IV)606060200260
25Dry dressing จุดละ707070300370
26Wet dressing จุดละ140140140300440
27Dressing แผลขนาดใหญ่ จุดละ270270270300570
28ตัดไหม จุดละ707070300370
29Sclerotherapy
– ค่าฉีดเส้นเลือดขอด(ไม่รวมค่ายา)1,000-3,0001,000-3,0001,000-3,0003,0004,000-6,000
30TCA Spot130130130200-400330-530
31TCA Peeling
– หน้า400400400200-400600-800
– ทั่วแขน800800800200-4001,000-1,200
– ทั่วหลัง1,6001,6001,600200-4001,800-2,000

อัตราค่าบริการ
การทำทดสอบ
Patch Test

ลำดับรายการสารจำนวนสารค่าหัตถการ (บาท)
1Standard series321,500
2Antimicrobial, Preservatives17850
3Acrylate9450
4Bakery8400
5Cosmetic221,100
6Chelitis4200
7Dental13650
8Hairdressing10500
9Iso cyanate Series7350
10Metal17850
11Medicament201,000
12Oil & Cooling Fluid3150
13Organic dyes10500
14Perfumer, Fragrance201,000
15Plastics & Glues201,000
16Plants & Woods13650
17Rubber17850
18Steroid9450
19Sunscreen14700
20Drug series291,450
21Isocyanate series7350
22Extended cosmetic7350
13Extended Standard5250
24สารที่ผู้ป่วยนำมาเอง ชนิดละ50

อัตราค่าบริการ
การทำทดสอบ
Prick Test

ลำดับรายการสารค่าหัตถการ (บาท)
1Histamine solution300
2Mixed aspergillous50
3Mixed penicillium50
4Cat Hair100
5Dog Epithelium50
6Fire Ant50
7Mixed Cockroach50
8Mosquito50
9D.pteronyssinus100
10D.farinae100
11Beef50
12Chicken50
13Clam50
14Cow’s Milk50
15Crab50
16Egg White50
17Egg Yolk50
18Peanut50
19Shrimp50
20Soy bean50
21Wheat grain50
22House Dust Mite100
23Latex50
24สารที่ผู้ป่วยนำมาเอง ชนิดละ50

ลำดับรายการอัตราค่าบริการ
ในเวลาราชการนอกเวลาราชการ
ค่าบริการ(บาท)ค่าบริการ(บาท)ค่าแพทย์(บาท)รวม(บาท)
1ค่าบริการฉีดยา
– ฉีดยาที่ใต้ผิวหนัง (IL KA)60
– ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (IM)60
2ค่าบริการทายา DPCP (ครั้ง)130
3Liquid Nitrogen
– จำนวยรอยโรค 1-10 จุด160
– จำนวยรอยโรคมากกว่า 10 จุดคิดเพิ่มจุดละ 10 บาท160
4Hair transplantation
– FUT (ราคาต่อ 1 กราฟ)40
– FUE (ราคาต่อ 1 กราฟ)100
Eyebrows&Elsewhere
– FUT (ราคาต่อ 1 กราฟ)60
– FUE (ราคาต่อ 1 กราฟ)120
*อัตราค่าบริการขั้นต่ำในการทำผ่าตัดปลูกถ่ายรากผม
– FUT จำนวน 1-375 กราฟ15,000
– FUT จำนวนมากกว่า 375 กราฟราคาปกติ
– FUE จำนวน 1-30 กราฟ6,000
– FUE จำนวน 31-120 กราฟ12,000
– FUE จำนวนมากกว่า 120 กราฟราคาปกติ
5Laser Cap (สวมหมวกเลเซอร์)250
6ตัดไหม70
7Scalp micropigmentation (สักอณูสี)
ขนาด 1*1 cm2,000
ขนาด 3*3 cm3,000
ขนาด 6*6 cm6,000
ขนาด 10*10 cm12,000
ขนาด 20*20 cm24,000

ลำดับที่รายการหน่วยนับในเวลานอกเวลา
เบิกไม่ได้เบิกได้เบิกไม่ได้เบิกได้
1PUVA, NUVB (Daavlin, x-3 series, Waldmann)ครั้ง350350
ค่าบริการผู้ป่วยนอก50505050
ค่าบริการตรวจรักษา50
รวม450500
2NUVB (TheraBeam UV 308)ครั้ง
1 Shot400400
ค่าบริการผู้ป่วยนอก50505050
ค่าบริการตรวจรักษา50
รวม500550
3NUVB, UVB, UVA (DuaLight)shot
1-10 shot350350
ค่าบริการผู้ป่วยนอก50505050
ค่าบริการตรวจรักษา50
รวม450500
4NUVB (Mini B), UVA(Mini A)ครั้ง350350
ค่าบริการผู้ป่วยนอก50505050
ค่าบริการตรวจรักษา50
รวม450500
5UVA lshot
1 shot350350
ค่าบริการผู้ป่วยนอก50505050
ค่าบริการตรวจรักษา50
รวม450500
6BLUE LIGHT & RED LIGHTครั้ง400400
ค่าบริการผู้ป่วยในเวลาราชการ ,นอกเวลาราชการ50505050
ค่าบริการตรวจรักษา50
รวม500550
7Phototest (500*5)คอร์ส2500
ค่าบริการผู้ป่วยในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)250250
รวม3000
8Photopatch test (500*5)คอร์ส2,500
ค่าบริการผู้ป่วยในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)250250
รวม3,000

ลำดับรายการอัตราค่าบริการ (บาท)ระยะเวลาการรายงานผล
ด่วนไม่ด่วน
1CBC9060 นาที1 วันทำการ
2Reticulocyte count4060 นาที1 วันทำการ
3ESR4060 นาที1 วันทำการ
4LE cell1501 วันทำการ
5G6PD scre ing test6060 นาที1 วันทำการ
6Urine Examination5030 นาที1 วันทำการ
7Urine Porphyrin test1001 วันทำการ
8Pregnancy test7030 นาที1 วันทำการ
9Stool Examination4030 นาที1 วันทำการ
10Occult Blood3030 นาที1 วันทำการ
11Gram stain6510-30 นาที
12AFB stain (Acid-Fast Bacilli stain)6010-30 นาที
13Modified AFB7010-30 นาที
14Tzanck test8010-30 นาที
15Routine aerobic culture and sensitivity2003-5 วันทำการ
16Hemoculture and sensitivity, Manual ขวดละ2203-5 วันทำการ
17Anaerobic culture2003-5 วันทำการ
18Mycobacterium culture2002-4 สัปดาห์
19Culture for Actinomycetes2002-8 สัปดาห์
20KOH for fungus6030 นาที
21KOH for demodex6030 นาที
22Glycerol mount for fungus5030 นาที
23Gulture for fungus (รพ.รัฐบาล)1101 เดือน
24Gulture for fungus (รพ.เอกชล)4001 เดือน
25Direct Immunofluorescence IgG2807 วันทำการ
26Direct Immunofluorescence IgM2507 วันทำการ
27Direct Immunofluorescence IgA2807 วันทำการ
28Direct Immunofluorescence Complement C32807 วันทำการ
29Direct Immunofluorescence Fibrinogen2507 วันทำการ
30FANA4507 วันทำการ
31ds DNA antibody2007 วันทำการ
32Sm antibody3507 วันทำการ
33nRNP/U1RNP antibody3507 วันทำการ
34Intercellular antibody IgG4507 วันทำการ
35Intercellular antibody IgM4507 วันทำการ
36Intercellular antibody IgA4507 วันทำการ
37Basement Membrane Zone antibody IgG4507 วันทำการ
38Basement Membrane Zone antibody IgM4507 วันทำการ
39Basement Membrane Zone antibody IgA4507 วันทำการ
40Anti Desmoglein 1 antibody8001 เดือน
41Anti Desmoglein 3 antibody8001 เดือน
42Rheumatoid factor801 วันทำการ
43Cryoglobulin501 วันทำการ
44RPR card test501 วันทำการ
45RPR card test ( Prozone )501 วันทำการ
46Anti-TP1001 วันทำการ
47Anti HIV (Rapid test)2501 วันทำการ
48Hepatitis B surface antigen801 วันทำการ
49Hepatitis B surface antibody1001 วันทำการ
50Hepatitis B core antibody1401 วันทำการ
51Hepatitis C antibody2001 วันทำการ
52Sal’t split antibody IgG4507 วันทำการ
53Allergy Inhalation Ig E Profile (20 Allergens)2,0003 วันทำการ
54Allergy Food Ig E Profile (20 Allergens)2,0003 วันทำการ
55Total Ig E (หลักการ ELISA)9003-7 วันทำการ
56Allergy Inhalation & Food Ig E Profile3,5003-7 วันทำการ
57Allergy Inhalation & Food & Total Ig E Profile4,0003 วันทำการ
58Glucose4090 นาที1 วันทำการ
59Cholesterol6090 นาที1 วันทำการ
60Triglyceride6090 นาที1 วันทำการ
61HDL- Cholesterol10090 นาที1 วันทำการ
62LDL-Cholesterol (direct)15090 นาที1 วันทำการ
63Blood Urea Nitrogen5090 นาที1 วันทำการ
64Creatinine5090 นาที1 วันทำการ
65Albumin5090 นาที1 วันทำการ
66Total Protein5090 นาที1 วันทำการ
67Total Bilirubin5090 นาที1 วันทำการ
68Direct Bilirubin5090 นาที1 วันทำการ
69Aspatate Aminotransferase AST (SGOT)5090 นาที1 วันทำการ
70Alanine Aminotranferase ALT (SGPT)5090 นาที1 วันทำการ
71Alkaline phosphatase ALP5090 นาที1 วันทำการ

ลำดับรายการอัตราค่าบริการในเวลาราชการ(บาท)
1Punch biopsy
ค่าตัดชิ้นเนื้อ200
ค่าอ่านผลชิ้นเนื้อ240
รวม440
2Shave biopsy
ค่าตัดชิ้นเนื้อ200
ค่าอ่านผลชิ้นเนื้อ240
รวม440
3Excisional – Incisional biopsy
ค่าตัดชิ้นเนื้อ500-1,000
ค่าอ่านผลชิ้นเนื้อ240
รวม740-1,240
4Excision & Incision
≤ 0.5 cm.500
0.6 – 1 cm.1,000
1.1 – 1.5 cm.1,500
1.6 – 2 cm.2,000
2.1 – 2.5 cm.2,500
5Re suture350
6Electro surgery
Warts/ Verruca vulgaris500
1-10 จุด500
11-20 จุด800
21-30 จุด1,000
31-50 จุด1,500
7Incision and Drainage
≤ 1 cm.400
1.1 – 2 cm.700
8Podophyllin Spot
1-10 จุด130
จุดที่11 เป็ นต้นไป เพิ่มจุดละ10 บาท140(+)
9Extraction
Comedone100
Milia500
Moluscum300
10Parring (จุดละ)80
11Liquid nitrogen spray
การรักษา (โรคที่เบิกได้)160
ความงาม (ตาปลา)160
จุดที่11 เป็นต้นไป เพิมจุดละ ่ 10 บาท (ตามสิทธิ์)170 (+)
12Sclerotherapy
ค่าฉีดเส้นเลือดขอด (ไม่รวมค่ายา)1,000-3,000
13ฉีดยา (IL, IM, IV)60
14ฉีดยาใต้ผิวหนังรักษาสิวและแผลเป็น60
15ฉีดยาใต้ผิวหนัง (TT test)60
16Dry dressingจุดละ70
17Wet dressingจุดละ140
18Dressingแผลขนาดใหญ่จุดละ270
19ตัดไหม จุดละ70
20TCA Spot130
21TCA Peeling
หน้า400
ทั่วแขน800
ทั่วหลัง1,600
22ประคบแผล/ตุ่มหนอง
ขนาดเล็ก70
ขนาดกลาง140
ขนาดใหญ่270
23ประคบแผล/ตุ่มหนอง
ขนาดเล็ก70
ขนาดกลาง140
ขนาดใหญ่270
24IPL
เฉพาะจุดเริ่มต้นที่500
ทั่วหน้า2,000
25Pulse dye laser (V-beam)
จำนวนนัด 1-10 นัด500
จำนวนนัด 11-20 นัด800
จำนวนนัด 21-30 นัด1,100
จำนวนนัด 31-40 นัด1,400
จำนวนนัด 41-50 นัด1,700
จำนวนนัด 51-60 นัด2,000
จำนวนนัด 61-70 นัด2,300
จำนวนนัด 71-80 นัด2,600
จำนวนัด 81-90 นัด2,900
จำนวนนัด 91-100 นัด3,200
จำนวนนัด 101-110 นัด3,500
จำนวนนัด 111-120 นัด3,800
จำนวนนัด 121-130 นัด4,100
จำนวนนัด 131-140 นัด4,400
จำนวนนัด 141-150 นัด4,700
จำนวนนัด 151-160 นัด5,000
จำนวนนัด 161-170 นัด5,300
จำนวนนัด 171-180 นัด5,600
จำนวนนัด 181- 190 นัด5,900
จำนวนนัด 191-200 นัด6,200
จำนวนนัด 201-210 นัด6,500
จำนวนนัด 211-220 นัด6,800
จำนวนนัด 221-230 นัด7,100
จำนวนนัด 231-240 นัด7,400
จำนวนนัด 241-2507,700
จำนวนนัด 251 -260 นัด8,000
จำนวนนัด 261-270 นัด8,300
จำนวนนัด 271-280 นัด8,600
จำนวนนัด 281-290 นัด8,900
จำนวนนัด 291-300 นัด9,200
จำนวนนัด 301-310 นัด9,500
จำนวนนัด 311-320 นัด9,800
จำนวนนัด 321-330 นัด10,100
จำนวนนัด 331-340 นัด10,400
จำนวนนัด 341-350 นัด10,700
จำนวนนัด 351-360 นัด11,000
จำนวนนัด 361-370 นัด11,300
จำนวนัด 371-380 นัด11,600
จำนวนนัด 381-390 นัด11,900
จำนวนนัด 391-400 นัด12,200
จำนวนนัด 401-410 นัด12,500
จำนวนนัด 411-420 นัด12,800
จำนวนนัด 421-430 นัด13,100
จำนวนนัด 431-440 นัด13,400
จำนวนนัด 441-450 นัด13,700
จำนวนนัด 451-460 นัด14,000
จำนวนนัด 461-470 นัด14,300
จำนวนนัด 471-480 นัด14,600
จำนวนนัด 481-490 นัด14,900
จำนวนนัด 491-500 นัด15,200
จำนวนนัด 501-510 นัด15,500
จำนวนนัด 511-520 นัด15,800
26Co2 Laser
Epidermal
จำนวนรอยโรค 1 จุด500
จำนวนรอยโรค 2-10 จุด800
จำนวนรอยโรค 11-20 จุด1,000
จำนวนรอยโรค 21-50 จุด1,500
จำนวนรอยโรค 50-100 จุด2,500
Co2 Laser
Combined
จำนวนรอยโรค 1 จุด700
จำนวนรอยโรค 2-10 จุด1,000
จำนวนรอยโรค 11-20 จุด1,500
จำนวนรอยโรค 21-50 จุด2,000
จำนวนรอยโรค 50-100 จุด3,000
27Fotona Er:YAG /Nd: YAG 2D
แกม 2 ข้าง5,000
แกม + คาง8,000
ใต้ตา4,000
Conjunctiva (เยื่อบุตา)6,000
เฉพาะจุด1,500
ทัวหน้า9,000
28Fotona Er:YAG /Nd: YAG 3D(smooth,Piano,Frac-3)
ทั่วหน้า12,000
29Fotona Er:YAG /Nd: YAG 4D
ทั่วหน้า15,000
30Fotona Nd: YAG (Frac-3) rejuvenation
ทั่วหน้า3,000
31Fotona Nd: YAG(Piano Mode) rejuvenation
แก้ม 2 ข้าง3,000
คาง + คอ3,000
แก้ม + คอ4,500
32Fotona Er:YAG Snoring (นอนกรน)10,000
33Fotona Erbium YAG (พื้นที่หลุมสิว/รอยแผลเป็น)
เฉพาะจุด500
แก้ม4,000
แก้ม+ขมับ 2 ข้าง5,000
หน้าผาก2,500
คาง+จมูก2,000
ใต้ตา2,000
ทั่วหน้า10,000
34Fotona Nd YAG : Hair removal (กำจัดขน)
บริเวณแก้ม1,500
หนวด1,000
เคราบริเวณคาง1,200
เคราทั่วหน้า2,000
Bikini Line1,500
รักแร้ 2 ข้าง2,000
ครึ่งแขนส่วนบน ทั้ง2 ข้าง3,000
ครึ่งแขนส่วนล่าง ทั้ง2 ข้า3,000
ครึ่งขาส่วนบน ทั้ง2 ข้าง4,000
ครึ่งขาส่วนล่าง ทั้ง2 ข้าง4,000
35Hyperbaric oxyge
1 ชัวโมง2,500
2 ชัวโมง2,800
36Inmode
Fractional radiofrequency : Acne Scar
ทั่วหน้า8,000
Multiple Bipolar Radiofrequency : ยกกระชับ
ทั่วหน้า8,000
ทั่วหน้า4,000
เฉพาะใต้คาง4,000
ใต้คาง + แก้มล่าง6,000
Multiple Bipolar Radiofrequency :ลดสัดส่วน
แขน3,500
หน้าท้อง
หน้าท้องขนาด 10 x 10 cm4,000
หน้าท้องขนาด 10 x 15 cm6,000
หน้าท้องขนาด 15 x 25 cm8,000
ขา8,000
Bipolar Radiofrequency +Vascular (Body Fx):ลดสัดส่วน
แขน4,000
หน้าท้อง
หน้าท้องขนาด 10 x 10 cm4,500
หน้าท้องขนาด 10 x 15 cm.6,000
หน้าท้องขนาด 15 x 25 cm.10,000
ขา12,000
37ฉีด Botox allergen
ค่าฉีด ขวดละ 50 unit1,000
หมายเหตุ: 50 unit 7,000 บาท
38ฉีด Botox Neuronox
ค่าฉีด ขวดละ 50 unit1,000
หมายเหตุ: 50 unit 3,600 บาท
39ฉีด Nabota
ค่าฉีด ขวดละ 100 unit2,000
หมายเหตุ:ราคายา Nabota 100 unit 6,000 บ.
40ฉีด Filler
ค่าฉีด หลอดละ 1 ml1,000
หมายเหตุ: ราคายา Filler ดังนี้
Juvederm ultra plus xc 7,000 บ.
Juvederm Vobella 7,500 บ.
Juvederm Volift 8,000 บ.
Juvederm Voluma 9,000 บ.
Restylane 6,500 บ.
Restylane Lidocain 7,500 บ.
Restylane lyft 6,700 บ.
Restylane lyft lidocaine 7,400 บ.
Restylane vital light 6,700 บ.
Restylane refine lidocain 7,400 บ.
Restylane define lidocaine 8,000 บ.
Restylane volyme lidocain 8,500 บ.
42ฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ
ค่าฉีด เข็มละ60
ค่ายาวัคซีน Pnemovax1,094
รวม1,100

ลำดับรายการอัตราค่าบริการในเวลาราชการ(บาท)
เบิกได้ (บาท)ค่าบริการ(บาท)
43ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งทางพันธุกรรม
Standard: 50 Genes (Gene Test for Cancer)68,000
BRCA1 and BRCA2 (Gene Test for Cancer)10,00068,000
Standard Plus: 50 Genes + BRCA1 and BRCA2
(Gene Test for Cancer)
98,000
44ตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนวัยทอง
Vitamin
1.Vitamin A (Retinol)
2.Vitamin E (gamma-Tocopherol)1,0001,200
3.Vitamin E (alpha-Tocopherol)1,200
4.Lutein+Zeaxanthin
5.beta-Cryptoxanthin
6.Lycopene
7.Alpha-Carotene
8.Beta-Carotene1,0001,800
9.Coenzyme Q104,180
10.Vitamin C (Ascorbic acid)3001,800
11.Vitamin Package (ล าดับที่ 1-10)4,950
ตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนวัยทอง (ต่อ)
Antiaging
FT3200200
FT4200200
TSH200200
Estinol 2300300
Progesterone250250
Testosterone250250
FSH250250
LH250250
Cortisol300300
DHEA300650
IGF *1,000
Vitamin C3001,800
Vitamin E1,200
Vitamin D2 and D33,200
Homocyteine400700
Zinc350350
Coenzyme Q103,600
Selenium in blood500
AFP270270
CEA300300
CA15-3400450
PSA300300

รายการอัตราค่าบริการ
ในเวลาราชการนอกเวลาราชการ
ค่าบริการ(บาท)ค่าบริการ(บาท)ค่าแพทย์(บาท)รวม(บาท)
1.IPL
– เฉพาะจุด (เริ่มต้นที่)5005005001,000
– ทั่วหน้า2,0002,0002,0004,000
2.Pulse Dye Laser (V-Beam)
จำนวนนัด 1-10 นัด5005005001,000
จำนวนนัด 11-20 นัด8008005001,300
จำนวนนัด 21-30 นัด1,1001,1006001,700
จำนวนนัด 31-40 นัด1,4001,4007002,100
จำนวนนัด 41-50 นัด1,7001,7008002,500
จำนวนนัด 51-60 นัด2,0002,0009002,900
จำนวนนัด 61-70 นัด2,3002,3001,0003,300
จำนวนนัด 71-80 นัด2,6002,6001,1003,700
จำนวนัด 81-90 นัด2,9002,9001,2004,100
จำนวนนัด 91-100 นัด3,2003,2001,3004,500
จำนวนนัด 101-110 นัด3,5003,5001,4004,900
จำนวนนัด 111-120 นัด3,8003,8001,4005,200
จำนวนนัด 121-130 นัด4,1004,1001,5005,600
จำนวนนัด 131-140 นัด4,4004,4001,5005,900
จำนวนนัด 141-150 นัด4,7004,7001,6006,300
จำนวนนัด 151-160 นัด5,0005,0001,6006,600
จำนวนนัด 161-170 นัด5,3005,3001,7007,000
จำนวนนัด 171-180 นัด5,6005,6001,7007,300
จำนวนนัด 181- 190 นัด5,9005,9001,8007,700
จำนวนนัด 191-200 นัด6,2006,2001,8008,000
จำนวนนัด 201-210 นัด6,5006,5001,9008,400
จำนวนนัด 211-220 นัด6,8006,8001,9008,700
จำนวนนัด 221-230 นัด7,1007,1002,0009,100
จำนวนนัด 231-240 นัด7,4007,4002,0009,400
จำนวนนัด 241-250 นัด7,7007,7002,1009,800
จำนวนนัด 251 -260 นัด8,0008,0002,10010,100
จำนวนนัด 261-270 นัด8,3008,3002,20010,500
จำนวนนัด 271-280 นัด8,6008,6002,20010,800
จำนวนนัด 281-290 นัด8,9008,9002,30011,200
จำนวนนัด 291-300 นัด9,2009,2002,30011,500
จำนวนนัด 301-310 นัด9,5009,5002,40011,900
3 กำจัดขน (Hair removal)
– บริเวรแก้ม1,5001,5001,5003,000
– หนวด1,0001,0001,0002,000
– เคราบริเวณคาง1,2001,2001,2002,400
– เคราทั่วหน้า2,0002,0002,0004,000
– ส่วนเกินขอบขา(Bikini Line)1,5001,5001,5003,000
– รักแร้ 2 ข้าง2,0002,0002,0004,000
– ครึ่งแขนส่วนบนทั้ง 2 ข้าง3,0003,0003,0006,000
– ครึ่งแขนส่วนล่างทั้ง 2 ข้าง3,0003,0003,0006,000
– ครึ่งขาส่วนบนทั้ง 2 ข้าง4,0004,0004,0008,000
– ครึ่งขาส่วนล่างทั้ง 2 ข้าง4,0004,0004,0008,000
4.เส้นเลือดขอด
– จำนวนนัด 1-20 นัด5005005001,000
– จำนวนนัด 1-30 นัด6006006001,200
– จำนวนนัด 1-40 นัด7007007001,400
– จำนวนนัด 1-50 นัด8008008001,600
– จำนวนนัด 1-60 นัด9009009001,800
– จำนวนนัด 1-70 นัด1,0001,0001,0002,000
– จำนวนนัด 1-240 นัด2,0002,0002,0004,000
– จำนวนนัด 1-440 นัด3,0003,0003,0006,000
5.ริ้วรอย LongPulsed Nd :YAG
– เพราะจุดเริ่มต้นที่ 2,0002,0001,5003,500
– ใต้ตา4,0004,0002,0006,000
– ทั่วหน้า7,5007,5004,00011,500
– ทั่วหน้า + คอ9,5009,5006,00015,500
6.Fraxel Laser
– เฉพาะจุด เริ่มต้นที่1,0001,0001,0002,000
– แก้ม (2 ข้าง)6,0006,0002,0008,000
– แก้ม+ ขมับ (2 ข้าง)8,0008,0002,00010,000
– หน้าผาก4,0004,0002,0006,000
– คาง1,5001,5001,0002,500
– จมูก1,5001,5001,0002,000
– ใต้ตา (2 ข้าง)3,0003,0002,0005,000
– ทั่วหน้า15,00015,0005,00020,000
7.Clear and Brilliant
– ทั่วหน้า5,0005,0003,0008,000
8.CO2 Laser
8.1 Epidermal Lesion
– จำนวนรอยโรค 1 จุด5005005001,000
– จำนวนรอยโรค 2-10 จุด8008008001,600
– จำนวนรอยโรค 11-20 จุด1,2001,2001,2002,400
– จำนวนรอยโรค 21-40 จุด1,8001,8001,8003,600
– จำนวนรอยโรค 41-60 จุด2,2002,2002,2004,400
– จำนวนรอยโรค 61-80 จุด2,5002,5002,5005,000
– จำนวนรอยโรค 81-100 จุด3,0003,0003,0006,000
8.2 Combined Lesion
– จำนวนรอยโรค 1 จุด7007007001,400
– จำนวนรอยโรค 2-5 จุด1,0001,0001,0002,000
– จำนวนรอยโรค 6-10 จุด1,5001,5001,5003,000
– จำนวนรอยโรค 11-15 จุด2,0002,0002,0004,000
– จำนวนรอยโรค 16-20 จุด2,5002,5002,5005,000
– จำนวนรอยโรค 21-30 จุด3,0003,0003,0006,000
– จำนวนรอยโรค 31-40 จุด3,5003,5003,5007,000
– จำนวนรอยโรค 41-50 จุด4,0004,0004,0008,000
(maximum 3,000)
9. QS Nd-Yag Laser
– ขนาด 1*1 cm25005005001,000
– ขนาด 3*3 cm21,0001,0001,0002,000
– ขนาด 6*6 cm22,0002,0002,0004,000
– ขนาด 10*10 cm23,0003,0003,0006,000
(maximum 3,000)
10. PICO Laser
– เฉพาะจุด 1-10 shot5005005001,000
– ขนาด 1*1 cm21,5001,5008002,300
– ขนาด 3*3 cm23,0003,0001,5004,500
– ขนาด 6*6 cm24,5004,5002,5007,000
– ขนาด 10*10 cm26,0006,0003,5009,500
11. Rejuvenation
– เฉพาะจุด4,0004,0002,0006,000
– แก้ม 2 ข้าง8,0008,0004,00012,000
– ทั่วหน้า17,00017,0006,00023,000
12. Erbium Yag Laser
– เฉพาะจุด เริ่มต้นที่5005005001,000
– แก้ม (2 ข้าง)4,0004,0002,0006,000
– แก้ม + ขมับ (2 ข้าง)5,0005,0002,0007,000
– หน้าผาก2,5002,5001,5004,000
– คาง1,0001,0001,0002,000
– จมูก1,0001,0001,0002,000
– ใต้ตา (2 ข้าง)2,0002,0001,5003,500
13. Sygmalift (ราคาต่อ click)
– HIFU4,0002,0006,000
– Trimicro4,0002,0006,000
– Laser2,0001,0003,000
14.HIFU(ULTRAcel Q+)
-100 shots2,0002,0002,0004,000
– 200 shots4,0004,0004,0008,000
– 300 shots6,0006,0006,00012,000
– 400 shots8,0008,0008,00016,000
– 500 shots10,00010,00010,00020,000
– 600 shots12,00012,00012,00024,000
– 700 shots14,00014,00014,00028,000
– 800 shots16,00016,000 16,00032,000
– 900 shots18,00018,00018,00036,000
15. ฉีด Botox
– ค่าฉีด ขวดล่ะ 50 unit1,0001,0001,000-3,0002,000-4,000
หมายเหตุ
ราคายา Botox 50 Unit 7,000 บ. (เงินสดเท่านั้น)
16. ฉีด Hugel
– ค่าฉีด ขวดล่ะ 50 unit1,0001,0001,000-3,0002,000-4,000
หมายเหตุ
ราคายา Neuronox 50 Unit 3,000 บ.
17. ฉีด Dysport
– ค่าฉีด ขวดล่ะ 300 unit2,0002,0002,000-4,0004,000-6,000
หมายเหตุ
ราคายา Dysport 300 Unit 8,400 บ.
18.ฉีด Nabota
– ค่าฉีด ขวดล่ะ 100 unit2,0002,0002,000-4,0004,000-6,000
หมายเหตุ
ราคายา Nabota 100 Unit 6,000 บ.
19. ฉีด Filler
– ค่าฉีด หลอดล่ะ 1 ml.1,0001,0001,000-3,0002,000-4,000
หมายเหตุ ราคายา Filler ดังนี้
Juvederm ultra plus xe 8,500 บ.
Juvederm Vobella 9,500 บ.
Juvederm Volift 9,500 บ.
Juvederm Voluma 11,250 บ.
Restylane lidocaine 6,500 บ.
Restylane lyft lidocaine 7,400 บ.
Restylane vital light 6,700 บ.
Restylane defyne lidocain 8,000 บ.
Restylane volyme lidocain 8,500 บ.
Juvederm Volite 1 ml. 8,300 บ.
Restylane lyft 1 ml. 7,400 บ.
Restylane Refyne Lidocaine 1 ml 7,400 บ.
หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
20. ฉีดยาที่ใต้ผิวหนังรักษาสิวและแผลเป็น
– ฉีด KA6060100-500160-560
21. ทำแผล
– Day dressing จุดล่ะ707070
– Wet dressing จุดล่ะ140140140
– Dressing แผลขนาดใหญ่ จุดล่ะ270270270
22. จี้ด้วยน้ำยา
22.1 TCA peeling400400200-400600-800
– หน้า400400200-400600-800
– ทั่วแขน800800200-4001,000-1,200
– ทั่วหลัง1,6001,600200-4001,800-2,000
22.2 TCA Spot130130200-400330-530
23. Liquid Nitrogen
– จำนวนรอยโรค 1-10 จุด160160100-500260-660
– จำนวนรอยโรค 11-20 จุด260260100-500360-760
– จำนวนรอยโรค 21-30 จุด360360100-500460-860
24. Sclerotherapy
– ค่าฉีดเส้นเลือดขอด (ไม่รวมค่ายา)1,000-3,0001,000-3,0003,0004,000-6,000
25. Extraction
– Comedone100100200300
– Milia500500200700
– Moluscum300300200500
26. Fractional RF
– ทั่วหน้า8,0008,0005,00013,000
– คอ8,0008,0005,00013,000
– ทั่วหน้า + คอ12,00012,0009,00021,000
27. ฉีด Poly Lactic acid (Sculptra)
– ค่าฉีด 1 ขวด7,0007,0009,00016,000
หมายเหตุ
– ราคายา Sculptra 1 ขวด 9,960 บาท

ลำดับรายการอัตราค่าบริการ
ในเวลาราชการนอกเวลาราชการ
ค่าบริการ(บาท)ค่าบริการ(บาท)ค่าแพทย์
(บาท)
รวม (บาท)
1Punch biopsy
ค่าตัดชิ้นเนื้อ200200500-2,500700-2,700
ค่าอ่านผลชิ้นเนื้อ240240240
รวม440440500-2,500940-2,940
2Shave biopsy
ค่าตัดชิ้นเนื้อ200200500-2,500700-2,940
ค่าอ่านผลชิ้นเนื้อ240240240
รวม440440500-2,500940-2,940
3Excisional – Incisional biopsy
ค่าตัดชิ้นเนื้อ500-1,000500-1,000500-2,5001,500-3,500
ค่าอ่านผลชิ้นเนื้อ240240240
รวม740-1,240740-1,240500-2,5001,740-3,740
4Excision & Incision
≤ 0.5 cm.500500500-2,0001,000-2,500
0.6 – 1 cm.1,0001,000500-2,0001,500-3,000
1.1 – 1.5cm.1,5001,500500-2,0002,000-3,500
1.6 – 2 cm.2,0002,000500-2,0002,500-4,000
2.1 – 2.5 cm.2,5002,5005003,000-4,500
5Re suture350350500850
6Electro surgery
Warts/ Verruca vulgaris5005005001,000
1-10 จุด5005005001,000
11-20 จุด8008008001,600
21-30 จุด1,0001,0001,0002,000
31-50 จุด1,5001,5001,5003,000
7Incision and Drainage
≤ 1 cm.400400400
1.1 – 2 cm.700700700
8Podophyllin Spot
1-10 จุด130130200-400330-530
จุดที่11 เป็ นต้นไป เพิ่มจุด
ละ10 บาท
140(+)140(+)200-400340-540(+)
9Extraction
Comedone100100200300
Milia500500200700
Moluscum300300200500
10Parring (จุดละ)8080200280
11Liquid nitrogen spray
การรักษา (โรคที่เบิกได้)160160200360
ความงาม (ตาปลา)160
จุดที่11 เป็ นต้นไป เพิ่มจุดละ10
บาท (ตามสิทธิ์)
170 (+)170 (+)200370 (+)
12Sclerotherapy
ค่าฉีดเส้นเลือดขอด (ไม่รวมค่ายา)1,000-3,0001,000-3,0003,0004,000-6,000
13ฉีดยา (IL, IM, IV)6060200260
14ฉีดยาใต้ผิวหนังรักษาสิวและแผลเป็น6060100-500160-560
15ฉีดยาใต้ผิวหนัง (TT test)6060300360
16Dry dressingจุดละ7070300370
17Wet dressingจุดละ140140300440
18Dressingแผลขนาดใหญ่จุดละ270270300570
19ตัดไหม จุดละ7070300370
20TCA Spot130130200-400330-530
21TCA Peeling
หน้า400400200-400600-800
ทั่วแขน800800200-4001,000-1,200
ทั่วหลัง1,6001,600200-4001,800-2,000
22ประคบแผล/ตุ่มหนอง
ขนาดเล็ก707070
ขนาดกลาง140140140
ขนาดใหญ่270270270
23IPL
เฉพาะจุด (เริ่มต้นที่)5005005001,000
ทั่วหน้า2,0002,0002,0004,000
24Pulse Dye Laser (V-Beam)
จำนวนนัด 1-10 นัด5005005001,000
จำนวนนัด 11-20 นัด8008005001,300
จำนวนนัด 21-30 นัด1,1001,1006001,700
จำนวนนัด 31-40 นัด1,4001,4007002,100
จำนวนนัด 41-50 นัด1,7001,7008002,500
จำนวนนัด 51-60 นัด2,0002,0009002,900
จำนวนนัด 61-70 นัด2,3002,3001,0003,300
จำนวนนัด 71-80 นัด2,6002,6001,1003,700
จำนวนัด 81-90 นัด2,9002,9001,2004,100
จำนวนนัด 91-100 นัด3,2003,2001,3004,500
จำนวนนัด 101-110 นัด3,5003,5001,4004,900
จำนวนนัด 111-120 นัด3,8003,8001,4005,200
จำนวนนัด 121-130 นัด4,1004,1001,5005,600
จำนวนนัด 131-140 นัด4,4004,4001,5005,900
จำนวนนัด 141-150 นัด4,7004,7001,6006,300
จำนวนนัด 151-160 นัด5,0005,0001,6006,600
จำนวนนัด 161-170 นัด5,3005,3001,7007,000
จำนวนนัด 171-180 นัด5,6005,6001,7007,300
จำนวนนัด 181- 190 นัด5,9005,9001,8007,700
จำนวนนัด 191-200 นัด6,2006,2001,8008,000
จำนวนนัด 201-210 นัด6,5006,5001,9008,400
จำนวนนัด 211-220 นัด6,8006,8001,9008,700
จำนวนนัด 221-230 นัด7,1007,1002,0009,100
จำนวนนัด 231-240 นัด7,4007,4002,0009,400
จำนวนนัด 241-2507,7007,7002,1009,800
จำนวนนัด 251 -260 นัด8,0008,0002,10010,100
จำนวนนัด 261-270 นัด8,3008,3002,20010,500
จำนวนนัด 271-280 นัด8,6008,6002,20010,800
จำนวนนัด 281-290 นัด8,9008,9002,30011,200
จำนวนนัด 291-300 นัด9,2009,2002,30011,500
จำนวนนัด 301-310 นัด9,5009,5002,40011,900
จำนวนนัด 311-320 นัด9,8009,8002,40012,200
จำนวนนัด 321-330 นัด10,10010,1002,50012,600
จำนวนนัด 331-340 นัด10,40010,4002,50012,900
จำนวนนัด 341-350 นัด10,70010,7002,60013,300
จำนวนนัด 351-360 นัด11,00011,0002,60013,600
จำนวนนัด 361-370 นัด11,30011,3002,70014,000
จำนวนัด 371-380 นัด11,60011,6002,70014,300
จำนวนนัด 381-390 นัด11,90011,9002,80014,700
จำนวนนัด 391-400 นัด12,20012,2002,80015,000
จำนวนนัด 401-410 นัด12,50012,5002,90015,400
จำนวนนัด 411-420 นัด12,80012,8002,90015,700
จำนวนนัด 421-430 นัด13,10013,1003,00016,100
จำนวนนัด 431-440 นัด13,40013,4003,00016,400
จำนวนนัด 441-450 นัด13,70013,7003,10016,800
จำนวนนัด 451-460 นัด14,00014,0003,10017,100
จำนวนนัด 461-470 นัด14,30014,3003,20017,500
จำนวนนัด 471-480 นัด14,60014,6003,20017,800
จำนวนนัด 481-490 นัด14,90014,9003,30018,200
จำนวนนัด 491-500 นัด15,20015,2003,30018,500
จำนวนนัด 501-510 นัด15,50015,5003,40018,900
จำนวนนัด 511-520 นัด15,80015,8003,40019,200
25Gentle-Max Pro Laser
3.1 กำจัดขน
บริเวณแก้ม1,5001,5001,5003,000
หนวด1,0001,0001,0002,000
เคราบริเวณคาง1,2001,2001,2002,400
เคราทั่วหน้า2,0002,0002,0004,000
ส่วนเกินขอบขา(Bikini Line)1,5001,5001,5003,000
รักแร้ 2 ข้าง2,0002,0002,0004,000
ครึ่งแขนส่วนบนทั้ง2 ข้าง3,0003,0003,0006,000
ครึ่งแขนส่วนล่างทั้ง2 ข้าง3,0003,0003,0006,000
ครึ่งขาส่วนบนทั้ง2 ข้าง4,0004,0004,0008,000
ครึ่งขาส่วนล่างทั้ง2 ข้าง4,0004,0004,0008,000
3.2 เส้นเลือดขอด
จำนวนนัด 1-20 นัด5005005001,000
จำนวนนัด 1-30 นัด6006006001,200
จำนวนนัด 1-40 นัด7007007001,400
จำนวนนัด 1-50 นัด8008008001,600
จำนวนนัด 1-60 นัด9009009001,800
จำนวนนัด 1-70 นัด1,0001,0001,0002,000
จำนวนนัด 1-240 นัด2,0002,0002,0004,000
จำนวนนัด 1-440 นัด3,0003,0003,0006,000
3.3 ริ้วรอย
เฉพาะจุด เริ่มต้นที่1,0001,0001,0002,000
ใต้ตา1,5001,5001,5003,000
ทั่วหน้า3,0003,0003,0006,000
26Fraxel Laser
เฉพาะจุด เริ่มต้นที่1,0001,0001,0002,000
แก้ม ( 2 ข้าง)6,0006,0002,0008,000
แก้ม ( 2 ข้าง)8,0008,0002,00010,000
หน้าผาก4,0004,0002,0006,000
คาง1,5001,5001,0002,500
จมูก1,5001,5001,0002,500
ใต้ตา(2 ข้าง)3,0003,0002,0005,000
ทั่วหน้า15,00015,0005,00020,000
27CO2 Laser
Epidermal
จำนวนรอยโรค 1 จุด5005005001,000
จำนวนรอยโรค 2-10 จุด8008008001,600
จำนวนรอยโรค 11-20 จุด1,0001,0001,0002,000
จำนวนรอยโรค 21-50 จุด1,5001,5001,5003,000
จำนวนรอยโรค 50-100 จุด2,5002,5002,5005,000
Combined
จำนวนรอยโรค 1 จุด7007007001,400
จำนวนรอยโรค 2-10 จุด1,0001,0001,0002,000
จำนวนรอยโรค 11-20 จุด1,5001,5001,5003,000
จำนวนรอยโรค 21-50 จุด2,0002,0002,5004,000
จำนวนรอยโรค 50-100 จุด3,0003,0003,0006,000
(maximum 3,000)
28Nd-Yag Laser
ขนาด 1*1 cm25005005001,000
ขนาด 3*3 cm21,0001,0001,0002,000
ขนาด 6*6 cm22,0002,0002,0004,000
ขนาด 10*10 cm23,0003,0003,0006,000
(maximum 3,000)
11Sygmalift (ราคาต่อ click)
HIFU4,0002,0006,000
Trimicro4,0002,0006,000
Laser2,0001,0003,000
12ฉีด Botox
ค่าฉีด ขวดละ 50 unit1,0001,0001,000-3,0002,000-4000
หมายเหตุ
ราคายา Botox 50 Unit7,000
13ฉีด Neuronox
ค่าฉีด ขวดละ 50 unit1,0001,0001,000-3,0002,000-4,000
หมายเหตุ
ราคายา Neuronox 50 Unit3,600
14ฉีด Dysport
ค่าฉีด ขวดละ 500 Unit2,0002,0002,000-4,0004,000-6,000
หมายเหตุ
ราคายา Dysport 500 unit12,420
15ฉีด Nabota
ค่าฉีด ขวดละ 100 unit2,0002,0002,000-4,0004,000-6,000
หมายเหตุ
ราคายา Nabota 100 unit6,000
16ฉีด Filler
ค่าฉีด หลอดละ 1 ml.1,000
หมายเหตุ ราคายา Filler ดังนี้
Juvederm ultra plus xc7,000
Juvederm Vobella7,500
Juvederm Volift8,000
Juvederm Voluma9,000
Restylane6,500
Restylane lidocaine6,500
Restylane lyft7,400
Restylane lyft lidocain7,400
Restylane vital light6,700
Restylane refyne lidocain7,400
Restylane defyne lidocain8,000
Restylane volyme lidocain8,500

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า