top
คลินิกและศูนย์รักษา
ให้บริการตรวจประเมินรักษา ให้คำปรึกษาภาวะเส้นเลือดขอด โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งการฉีดยาสลายเส้นเลือดขอด การใช้เลเซอร์ วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยใช้สายสวนคลื่นความถี่วิทยุ
ให้บริการตรวจรักษา โรคผมบางจากพันธุกรรม และแผลเป็นที่ศรีษะโดยมีการทำผผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมที่ห้องผ่าตัด และมีการประเมินผลรวมทั้งติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ให้บริการตรวจรักษา โรคผมบางจากพันธุกรรม และแผลเป็นที่ศรีษะโดยมีการทำผผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมที่ห้องผ่าตัด และมีการประเมินผลรวมทั้งติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา และให้คำปรึกษา ผู้ป่วยโรคผิวหนังเด็ก โดยแพทย์เฉพาะผิวหนังเด็ก
เปิดให้บริการทดสอบโรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้แสงแดด ด้วยวิธี Photo test และ Photo patch test เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคที่ถูกต้อง ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ด่างขาว ภูมิแพ้ผิวหนัง โดยการฉายแสง NUVB (Phototherapy) และการรับประทานยาร่วมกับการฉายแสง (PUVA) และการรักษาด้วยวิธี photodynamic therapy
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่เป็นปานกลางและรุนแรง แบบครบวงจร
เน้นหนักด้านการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดยเฉพาะโรคผิวหนังที่เกิดจากพันธุกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการวินิจฉัยทารกในครรภ์
และการให้คำปรึกษาคู่สมรสที่บุตรมีโรคดังกล่าวเพื่อการวางแผนครอบครัว และสามารถทำนายความเสี่ยงต่อการแพ้ยาบางชนิด
เช่น Azathioprine หรือเพื่อการวินิจฉัยการติดเชื้อราหรือ เชื้อ Mycobacteria spp.โดยไม่ต้องรอเวลาเพาะเชื้อ
ตลอดจนใช้ในการทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนัง
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อที่ผิวหนังที่เรื้อรัง รับปรึกษาผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคติดเชื้อจากภายในและภายนอกสถาบันโรคผิวหนังที่มีปัญหา ในการวินิจฉัยและรักษา เช่น โรคเรื้อน, atypical mycobacteriosis, deep mycoses และเป็นสถานที่ฝึกอบรมและดูงานด้านโรคผิวหนังติดเชื้อ
บริการตรวจทางพยาธิวิทยาและตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีการตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพจากชิ้นเนื้อผู้ป่วยโรคผิวหนังทุกชนิด บริการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิต หาพยาธิสภาพของปัสสาวะ ตรวจหาพยาธิในอุจจาระ มีการตรวจเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเพาะเชื้อจากผิวหนัง เล็บ ผม รวมทั้งการทดสอบความไวของเชื้อต่อยา ให้บริการตรวจหาแอนตี้บอดี้และโปรตีนในชิ้นเนื้อ เลือด และน้ำเหลือง เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค