ข่าวและกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 21 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ โดยมี แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ร่วมกับตจเเพทย์ จากโรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เเละกองวิชาการเเพทย์ เพื่อหารือบทบาทการสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคผิวหนังของตจแพทย์ที่อยู่ในสังกัดโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมแถลงข่าว ชั้น 18 สถาบันโรคผิวหนัง และ ผ่านทาง Zoom meeting
21-02-2024
5
กุมภาพันธ์ 21 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตระหนักรู้ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แลกเปลี่ยน และการรับรองจากองค์กรภายนอก เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
21-02-2024
3
กุมภาพันธ์ 21 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมความรู้การจดสิทธิบัตร สิทธิทางปัญญา และค่าตอบแทนนวัตกรโดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรัญญา สุวรรณสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ความรู้เรื่องการจดสิทธิบัตร สิทธิทางปัญญา และค่าตอบแทนนวัตกร แก่บุคลากรสถาบันโรคผิวหนังอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนวัตกรของสถาบันโรคผิวหนังในวันที่ 19 และ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
21-02-2024
1
กุมภาพันธ์ 21 2024
สถาบันโรคผิวหนัง จัดรายการ “รู้ทันปัญหาผิว” ครั้งที่ 4/2567เรื่อง ทำความรู้จักโรคด่างขาว แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร? ผ่าน Facebook Live เพจสถาบันโรคผิวหนัง โดยมี แพทย์หญิงพิมสิริ พูลสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการเป็นวิทยากรให้ความรู้เเละร่วมตอบประเด็นคำถามจากประชาชนในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 18.30 – 19.00 น
21-02-2024
3
กุมภาพันธ์ 15 2024
สถาบันโรคผิวหนังรับสมัครแพทย์ปฏิบัติการ สาขาตจวิทยา (หลักสูตร 2 ปี)ประจำปีการศึกษา 2567จำนวน 3 อัตรารายละเอียด หลักสูตร-แพทย์ปฏิบัติการ-สาขาตจวิทยาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯคุณฐิตินันท์ 095-372-8294
15-02-2024
35
กุมภาพันธ์ 15 2024
สถาบันโรคผิวหนัง สาขาศูนย์ราชการขอเรียนให้ท่านทราบว่าศูนย์ฯ จะงดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการเวลา 16.00-18.00 น.เฉพาะในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567แต่จะยังคงให้บริการการตรวจรักษาในเวลาราชการตามปกติเวลา 10.00-14.00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-143-7749, 095-951-8111
15-02-2024
17
กุมภาพันธ์ 15 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นางสาวนฤมล สุรเมธีกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสิ่งเเวดล้อมเเละความปลอดภัย คณะกรรมการ BANGKOK GREEN & CLEAN HOSPITAL PLUS IOD (BKKGC +) สถาบันโรคผิวหนัง เพื่อรับการตรวจประเมิน การรับรองมาตรฐาน BANGKOK GREEN & CLEAN HOSPITAL PLUS (BKKGC + )จากคณะกรรมการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เเละสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30- 15.30 น. ณ อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
15-02-2024
15
กุมภาพันธ์ 08 2024
ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี Coal tar solution USP จำนวน ๒,๐๗๐,๐๐๐ ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
08-02-2024
8
กุมภาพันธ์ 07 2024
นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนัง” (Clinical Nursing practice Guideline : CNPG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบันโรคผิวหนัง และโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ซึ่งมุ่งหวังให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ได้ใช้มาตรฐานการพยาบาลเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย การให้ความรู้ในการปฏิบัติตนของผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง เพื่อความสร้างความเป็นเลิศและความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการในประเทศต่อไปในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 18 สถาบันโรคผิวหนัง
07-02-2024
35
กุมภาพันธ์ 07 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนารูปแบบการตรวจรักษาโรคผิวหนังในผู้ต้องขัง โดยมี นายแพทย์พงศ์ภัค อารียาภินันท์ กล่าววัตถุประสงค์ของการประชุม โดยสถาบันโรคผิวหนังรายงานผลการดำเนินงานแพทย์จิตอาสาเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง ปี 2566ใน 3 เรือนจำ ได้แก่ เรือนจำกลางครองเปรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานหญิงกลาง พร้อมจำทำแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมในปี 2567เพื่อการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บรรลุวัตถุประสงค์เเละเกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องขังอย่างครอบคลุมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ประชุม ชั้น 18 สถาบันโรคผิวหนัง ผ่านระบบ Webex Meetings
07-02-2024
19
กุมภาพันธ์ 05 2024
ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันโรคผิวหนัง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 โครงการ
05-02-2024
4
กุมภาพันธ์ 05 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านนวัตกรรมการแพทย์ ตอบโจทย์ของประเทศที่ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 โดยมีนายแพทย์สุตศรัญย์ พรึงลำภู หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้บุคลากรของสถาบันโรคผิวหนัง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนวัตกรรม และนวัตกรรมทางการแพทย์ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ในวันพุธที่ 2 และ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
05-02-2024
27
กุมภาพันธ์ 05 2024
ประกาศสัญญาซื้อขายโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สถาบันโรคผิวหนัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ
05-02-2024
17
กุมภาพันธ์ 05 2024
ประกาศสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์อเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
05-02-2024
1
กุมภาพันธ์ 05 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตรตจศัลยศาสตร์ (Fellowship Training in Cutaneous and Laser Surgery) โดยมี แพทย์หญิงประภาวรรณ เชาวะวณิช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กล่าวรายงานเนื่องจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังมีความก้าวหน้าตลอดเวลา เพื่อให้แพทย์มีความรู้ความสามารถทางด้านตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนัง จึงมีการเปิดหลักสูตรตจศัลยศาสตร์ ซึ่งมีผู้สำเร็จการอบรม ทั้งหมด 4 คน โดยเป็นแพทย์จากประเทศไทย 1 คน ประเทศบังกลาเทศ 1 คน ประเทศกัมพูชา 1 คน และประเทศพม่า 1 คนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 19 สถาบันโรคผิวหนัง
05-02-2024
23
กุมภาพันธ์ 02 2024
ประกาศราคากลางสารเคมี Coal tar solution USP จำนวน ๒,๐๗๐,๐๐๐ ml ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
02-02-2024
5
กุมภาพันธ์ 01 2024
สถาบันโรคผิวหนังจัดกิจกรรม GREEN& Hygiene การส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้มารับบริการทุกกลุ่มวัย โดยมี นางคนึงนิจ ไวสุพี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวอิงลดา ศรีโภคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้ให้ความรู้ สาธิต และจัดบริการให้คำปรึกษาด้าน GREEN & Hygiene หรือการส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้มารับบริการทุกกลุ่มวัย และเจ้าหน้าที่จากสถาบันโรคผิวหนังได้ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้มารับบริการ สร้างความรู้ความเข้าใจมุ่งเน้นจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ก่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ชั้น 9 สถาบันโรคผิวหนัง
01-02-2024
6
มกราคม 29 2024
ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟสเพิ่มเติม จำนวน 1 งาน
29-01-2024
10
มกราคม 26 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (น้ำยา) จำนวน 27 รายการ ปี 2567
26-01-2024
9
มกราคม 19 2024
ประกาศแผนการจัดซื้อสารเคมี Coal tar solution USP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
19-01-2024
2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า