ข่าวและกิจกรรม
พฤษภาคม 31 2024
ประกาศประกวดราคาจ้างทำวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ของใช้เภสัชกรรม) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-05-2024
23
พฤษภาคม 31 2024
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (น้ำยา) จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-05-2024
12
พฤษภาคม 30 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์อเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-05-2024
13
พฤษภาคม 30 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคความผิดปกติของเม็ดสี ริ้วรอย หลุมสิว และลบรอยสัก (picosecond laser) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-05-2024
13
พฤษภาคม 28 2024
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการสถาบันโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันโรคผิวหนัง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ โครงการ
28-05-2024
14
พฤษภาคม 28 2024
ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องยกกระชับ (focused ultrasound) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ยี่ห้อ Merz รุ่น Ulthera ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 เครื่อง
28-05-2024
14
พฤษภาคม 28 2024
ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเหมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ (Digital slide scanner system) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
28-05-2024
10
พฤษภาคม 21 2024
ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องกระชับรูขุมขนและรักษาหลุมสิว (fractional radiofrequency device) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ยี่ห้อ Cynosure รุ่น Potenza ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา
21-05-2024
2
พฤษภาคม 21 2024
ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (Co2 Laser) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ยี่ห้อ Lumenis รุ่น Acupulse ผลิตภัณฑ์ประเทศอิสราเอล
21-05-2024
1
พฤษภาคม 21 2024
ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเอ (UVA) ชนิดฉายทั้งตัว สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
21-05-2024
3
พฤษภาคม 15 2024
ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องวัดสภาพผิว (Multi Probe Adaptor) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
15-05-2024
3
พฤษภาคม 15 2024
ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องวัดริ้วรอยของผิวหนัง (Visioline & Visioscan) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
15-05-2024
1
พฤษภาคม 14 2024
นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เปิดการประชุมการพยาบาลโรคผิวหนังประจำปี 2567 และนางสาวสิรินทิพย์ ทองขาว หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล กล่าวรายงานการประชุมโดยการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาลและผู้สนใจ ได้รับความรู้และเทคโนโลยีด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนัง ที่ก้าวหน้า ทันสมัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลและให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนังเบื้องต้น รวมถึงการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่ผู้ป่วยโรคผิวหนังในการดูแลตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ทั้งหมด 92 คนจัดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง ผ่านระบบ zoom meeting
14-05-2024
10
พฤษภาคม 14 2024
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยพระสุขวโรทัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะสงฆ์ ภาค 5 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีพร้อมเยี่ยมชมคลินิกบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง คลินิกทันตกรรม รถโมบาย พูดคุยให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ร่วมจัดทีมแพทย์และพยาบาลให้บริการคลินิกมะเร็งเต้านม สอนแสดงการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และให้ผู้รับบริการฝึกตรวจด้วยตนเอง คลินิกมะเร็งปากมดลูก สอนการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง พร้องแสดงสาธิต การเก็บสิ่งส่งตรวจ และนิทรรศการมะเร็งครบวงจร ในส่วนของการประคับประคอง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ จุดเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย การแพทย์ทางเลือก และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งนางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567
14-05-2024
20
พฤษภาคม 14 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เข้าพบแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่กำกับดูแลสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อรายงานตัวและแสดงความเคารพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง และรับนโยบายในการดำเนินงานต่อไปในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี
14-05-2024
18
พฤษภาคม 14 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางสาวนฤมล สุรเมธีกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนังให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การเป็นองค์กรสมรรถณะสูงด้าน Smart OPD” จากคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์การบริหาร และการให้บริการแบบ smart hospital กระตุ้นศักยภาพของบุคคลากรโรงพยาบาล นำไปสู่องค์กรสมรรถะสูง โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 26 คนในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง และหน่วยบริการ อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
14-05-2024
27
พฤษภาคม 14 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เข้ารับตำเเหน่งผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง คนที่ 7 โดยมีนายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางสาวนฤมล สุรเมธีกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ พร้อมเข้าสักการะ พระพุทธปฐมเทศนาสิริตจวิทยมงคล พระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
14-05-2024
7
พฤษภาคม 14 2024
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการเเพทย์ นำโดย แพทย์หญิงเบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก นายแพทย์เชี่ยวชาญ และนายแพทย์ธัญญศักดิ์ เบศรภิญโญวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังสำหรับผู้ต้องขัง ตามวัตถุประสงค์ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กรมการแพทย์ร่วมกับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านผิวหนังเข้าถึงยา การรักษา และได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ทั้งนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 55 ราย ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร
14-05-2024
6
พฤษภาคม 14 2024
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการเเพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตามรอยการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรันดา ไกรฤทธิชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาลการให้บริการ และเห็นความสำคัญการพัฒนาคุณภาพ ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
14-05-2024
1
พฤษภาคม 08 2024
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคความผิดปกติของเม็ดสี ริ้วรอย หลุมสิว และลบรอยสัก (picosecond laser) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-05-2024
7

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า