บริการผู้ป่วยใน

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

1. ติดต่อ ณ ชั้น 22 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สถาบันสุขภาพเด็กฯ (สถานที่ชั่วคราว)

2. โทรศัพท์ 095-2072822-3 , 02-3543744

3. โทรสาร 02-3543744 4. อีเมลล์ ipd.inderm@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อกำหนดการให้บริการ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระดับการให้บริการ

ระยะเวลา  : เข้ารับนอนโรงพยาบาล จนกระทั่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

คุณภาพ : ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 90 %

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.รับผู้ป่วยใหม่งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
2.ให้ข้อมูลขั้นตอนการได้รับบริการ พร้อมทั้งกฎระเบียบขณะอยู่โรงพยาบาล, ค่าห้องค่าอาหาร ,ที่จอดรถงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
3.ให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมรับการนอนโรงพยาบาล ,ใบแสดงความจำนงค์ชำระค่ารักษาพยาบาล และส่วนเกินสิทธิ์ด้วยเงินสดงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
4.ซักประวัติการเจ็บป่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
5.ให้การพยาบาลตามแผนการรักษา และมาตรฐานการพยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
6.Discharge plan และสอนสุขศึกษาให้ผู้ป่วยเพื่อกลับไปดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้านงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
7.กลับบ้าน หรือส่งตัวไปรักษาต่อโรงพยาบาลอื่นงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
8ชำระเงินค่าส่วนเกินสิทธิ์ ค่าห้อง ยานอกบัญชี ค่าเวชภัณฑ์ เครื่องสำอางงานการเงิน
9.รับยากลับบ้าน ,ใบนัด ,รับใบส่งตัว ประวัติ การรักษา (กรณีส่งตัวไปรักษาต่อโรงพยาบาลอื่นด้วยอาการทรุดลง หรือรักษาโรคร่วมต่อเนื่อง)งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1. กล่องรับความคิดเห็น
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ  
3. โทรศัพท์ 095-2072822-3 , 02-3543744  4. โทรสาร 02-3543744

อัตราค่าห้องค่าอาหาร

1. อัตราค่าห้องค่าอาหาร

สิทธิ์ประเภทห้องประเภทอาหารราคาค่าห้องราคาค่าอาหารรวมค่าห้องค่าอาหารเบิกได้จากสิทธิ์ส่วนเกินจากสิทธิ์ส่วนลดจากสิทธิ์ส่วนเกินที่ต้องชำระ
บัตรทอง สามัญ สามัญสามัญ400รวมในค่าห้อง400400000
พิเศษรวมพิเศษ800250105040000650
พิเศษเดี่ยวพิเศษ12002501450400001050
ประกันสังคมสามัญสามัญ400รวมในค่าห้อง400400000
พิเศษรวมพิเศษ800250105040000650
พิเศษเดี่ยวพิเศษ12002501450400001050
ข้าราชการ เบิกจ่ายตรง ,บำนาญ, กทมสามัญสามัญ400รวมในค่าห้อง4001000000
พิเศษรวมพิเศษ80025010501000502525
พิเศษเดี่ยวพิเศษ120025014501000450225225
เบิกจ่ายตรง กรมการแพทย์สามัญสามัญ400รวมในค่าห้อง4001000000
พิเศษรวมพิเศษ800250105010005037.512.5
พิเศษเดี่ยวพิเศษ120025014501000450337.5112.5
รัฐวิสาหกิจสามัญสามัญ400รวมในค่าห้อง400ตามสิทธิ์จริง
พิเศษรวมพิเศษ8002501050ตามสิทธิ์จริง
พิเศษเดี่ยวพิเศษ12002501450ตามสิทธิ์จริง

2. ค่าบริการทางการพยาบาล                300            บาท/วัน

3. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการรักษา และสิทธิการรักษาพยาบาล