ดร.พญ.ชนิศา เกียรติสุระยานนท์
ตำแหน่ง :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
ตำแหน่งแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
ประวัติการศึกษา :
Chanisa Kiatsurayanon, MD, PhD
Lecturer
Institute of Dermatology,Bangkok Thailand
MD, PhD (Dermatology)
Fellowship of clinical dermatology
Diploma of the American Board of Anti-Aging Medicine