คำแนะนำสำหรับผู้มารับบริการ
20/09/2020
208
เปิดรับบัตรคิว จนกว่าคิวจะเต็ม
– ในเวลาราขการตั้งแต่เวลา 06.00 น.
– นอกเวลาราขการ วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

ช่องทางการติดต่อ

อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ศูนย์ราชการ ฯ

DMS6 กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์

internet

internet

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์