TOR Announcement
November 01 2020
ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจหาปริมาณสารตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง (en translation)
01-11-2020
3
November 01 2020
สัญญาซื้อขายกล้อง Web camara จำนวน 50 ตัว (en translation)
01-11-2020
2
November 01 2020
สัญญาซื้อขายกระบอกฉีดไนโตรเจนเหลว (Cryogun) ขนาด 500 ml. พร้อมหัวฉีด จำนวน 4 ชุด (en translation)
01-11-2020
4
November 01 2020
สัญญาซื้อขายรถเข็นทำหัตถการ จำนวน 3 คัน (en translation)
01-11-2020
1
November 01 2020
สัญญาซื้อขายเครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (en translation)
01-11-2020
2
November 01 2020
สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันไวรัส 330 License จำนวน 1 ระบบ (en translation)
01-11-2020
4
November 01 2020
สัญญาซื้อขายเครื่องเลเซอร์ Erbium YAG สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (en translation)
01-11-2020
2
November 01 2020
สัญญาซื้อขาย เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาเส้นเลือดขอดและกำจัดขน (IPL) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 1 เครื่อง (en translation)
01-11-2020
2
November 01 2020
สัญญาซื้อขาย เครื่องแสงความเข้มข้นสูง เพื่อผิวกระจ่างใสลดริ้วรอย กำจัดขน สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 1 เครื่อง (en translation)
01-11-2020
3
November 01 2020
สัญญาซื้อขายเครื่องดูดควันและกลิ่นทางการแพทย์ในระหว่างผ่าตัด สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง (en translation)
01-11-2020
4
November 01 2020
สัญญาซื้อขายเครื่องที่ให้กำเนิดลมเย็นเพื่อทำความเย็นที่ผิวหนัง สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (en translation)
01-11-2020
2
November 01 2020
สัญญาซื้อขาย เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง (Pluse dye Laser) สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 1 เครื่อง (en translation)
01-11-2020
2
November 01 2020
สัญญาซื้อขาย เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง (Pluse dye Laser) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 1 เครื่อง (en translation)
01-11-2020
2
November 01 2020
สัญญาซื้อขาย โคมไฟแขวนเพดานคู่พร้อมกล้อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 1 ชุด (en translation)
01-11-2020
2
November 01 2020
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบรายปี (ระบบซอฟต์แวร์ Hospital Information System : HIS) จำนวน 1 ระบบ (en translation)
01-11-2020
18
November 01 2020
สัญญาซื้อขายเครื่องดูดควันและกลิ่นทางการแพทย์ในระหว่างผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง (en translation)
01-11-2020
3
November 01 2020
สัญญาซื้อขาย เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (en translation)
01-11-2020
5
October 31 2020
สัญญาซื้อขายเครื่องทำ Phototest, Photopatch test, broadband UVB จำนวน 1 เครื่อง (en translation)
31-10-2020
2
October 31 2020
สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมเพื่อบริหารอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ (en translation)
31-10-2020
3
October 31 2020
สัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 7 กล้อง (en translation)
31-10-2020
2