ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
มิถุนายน 24 2022
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
24-06-2022
7
มิถุนายน 10 2022
ประกาศเผยแพรแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ
10-06-2022
13
เมษายน 21 2022
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ
21-04-2022
6
มีนาคม 16 2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
16-03-2022
18
มกราคม 17 2022
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ
17-01-2022
13
มกราคม 10 2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 โครงการ
10-01-2022
15
พฤศจิกายน 10 2021
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 โครงการ
10-11-2021
15
ตุลาคม 14 2021
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
14-10-2021
36
ตุลาคม 12 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2565
12-10-2021
21
กันยายน 10 2021
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10-09-2021
26
กันยายน 10 2021
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10-09-2021
12
กรกฎาคม 31 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31-07-2021
31
พฤศจิกายน 01 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Tofacitinib 5 mg, 56 tab
01-11-2020
17
พฤศจิกายน 01 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01-11-2020
19
พฤศจิกายน 01 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ
01-11-2020
16
ตุลาคม 31 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
31-10-2020
14
ตุลาคม 31 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ
31-10-2020
8
ตุลาคม 29 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำปีงบประมาณ 2563
29-10-2020
7
ตุลาคม 29 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563
29-10-2020
6
ตุลาคม 28 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
28-10-2020
6