ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 10 2021
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 โครงการ
10-11-2021
2
ตุลาคม 14 2021
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
14-10-2021
11
ตุลาคม 12 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2565
12-10-2021
11
กันยายน 10 2021
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10-09-2021
14
กันยายน 10 2021
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10-09-2021
5
กรกฎาคม 31 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31-07-2021
23
พฤศจิกายน 01 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Tofacitinib 5 mg, 56 tab
01-11-2020
11
พฤศจิกายน 01 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01-11-2020
14
พฤศจิกายน 01 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ
01-11-2020
12
ตุลาคม 31 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
31-10-2020
10
ตุลาคม 31 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ
31-10-2020
3
ตุลาคม 29 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำปีงบประมาณ 2563
29-10-2020
2
ตุลาคม 29 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563
29-10-2020
2
ตุลาคม 28 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
28-10-2020
2
ตุลาคม 28 2020
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
28-10-2020
1
ตุลาคม 28 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
28-10-2020
4
ตุลาคม 28 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ
28-10-2020
1
ตุลาคม 28 2020
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
28-10-2020
3