ประกาศอื่นๆของพัสดุ
กันยายน 03 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
03-09-2021
8
สิงหาคม 23 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
23-08-2021
5
สิงหาคม 23 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
23-08-2021
2
พฤศจิกายน 01 2020
สัญญาซื้อขาย เตียงผ่าตัดปลูกผม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เตียง
01-11-2020
20
พฤศจิกายน 01 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
01-11-2020
11
พฤศจิกายน 01 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
01-11-2020
14
พฤศจิกายน 01 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
01-11-2020
12
พฤศจิกายน 01 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
01-11-2020
9
พฤศจิกายน 01 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
01-11-2020
3
พฤศจิกายน 01 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
01-11-2020
5
ตุลาคม 28 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
28-10-2020
2
ตุลาคม 28 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
28-10-2020
2
ตุลาคม 28 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
28-10-2020
2
ตุลาคม 28 2020
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ
28-10-2020
31
ตุลาคม 28 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
28-10-2020
3
ตุลาคม 28 2020
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
28-10-2020
6
ตุลาคม 28 2020
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
28-10-2020
3
ตุลาคม 28 2020
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-10-2020
5
ตุลาคม 28 2020
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-10-2020
5
ตุลาคม 27 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
27-10-2020
3