ประกาศสัญญาซื้อขาย / จ้าง / เช่า
มิถุนายน 20 2022
ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจ High flow จำนวน 6 เครื่อง
20-06-2022
2
มิถุนายน 20 2022
ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 parameters จำนวน 6 เครื่อง
20-06-2022
2
มิถุนายน 01 2022
สัญญาซื้อขายเครื่อง Dermatoscopy (กล้องขยายภาพทางผิวหนังแบบพกพา) จำนวน 4 เครื่อง
01-06-2022
5
พฤษภาคม 03 2022
สัญญาซื้อขายเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic จำนวน 2 เครื่อง
03-05-2022
11
เมษายน 04 2022
ประกาศสัญญาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กล้อง
04-04-2022
5
มีนาคม 16 2022
ประกาศสัญญาซื้อระบบเครื่องผลิตยาครีมพร้อมถังผสม ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
16-03-2022
4
กุมภาพันธ์ 17 2022
สัญญาซื้อขายกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เดียว จำนวน 1 ตัว
17-02-2022
8
กุมภาพันธ์ 04 2022
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
04-02-2022
2
กุมภาพันธ์ 04 2022
สัญญาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก
04-02-2022
10
กุมภาพันธ์ 04 2022
สัญญาซื้อขายเครื่องเลเซอร์รักษาโรคที่มีความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง
04-02-2022
2
กุมภาพันธ์ 02 2022
สัญญาตู้แช่แข็งควบคุม อุณหภูมิต่ำ แบบแนวตั้ง สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตู้
02-02-2022
6
มกราคม 10 2022
สัญญาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก
10-01-2022
7
มกราคม 10 2022
สัญญาซื้อขายเครื่อง Picosecond รักษาโรคความผิดปกติของเม็ดสี ริ้วรอย หลุมสิว และลบรอยสัก สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10-01-2022
18
ธันวาคม 16 2021
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบรายปี (ระบบซอฟแวร์ Hospital Information System:HIS) จำนวน 1 ระบบ
16-12-2021
9
ธันวาคม 13 2021
สัญญาซื้อขายเครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Fractional Co2 Laser) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
13-12-2021
17
ธันวาคม 13 2021
สัญญาซื้อขายเครื่องเลเซอร์กำจัดขน รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดและเม็ดสี และริ้วรอยเหี่ยวย่น สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
13-12-2021
10
ธันวาคม 09 2021
สัญญาจ้าเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 งาน
09-12-2021
10
ธันวาคม 09 2021
สัญญาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน
09-12-2021
8
ธันวาคม 02 2021
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คน
02-12-2021
8
ธันวาคม 02 2021
สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมเพื่อบริหารอุปกรณ์ ป้องกันภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ของสถาบันโรคผิวหนัง, สาขาศูนย์ราชการ และสาขา DMS6 จำนวน 1 ระบบ
02-12-2021
5