top
ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเม็ดสีบนผิวหนัง เช่น ปานดำ กระลึก ลบรอยสัก (Picosecond Laser) สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
8 view
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องแสงความเข้มข้นสูง เพื่อผิวกระจ่างใส ลดริ้วรอย กำจัดขน สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
3 view
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โคมไฟแขวนเพดานคู่พร้อมกล้อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
01-11-2020
3 view
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง (Pluse dye Laser) สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
2 view
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาเส้นเลือดขอดและกำจัดขน (IPL) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
2 view
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนมสมัยใหม่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ชุด
01-11-2020
3 view
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก และต้นขา สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
4 view
ประกาศร่าง TOR เครื่องยกกระชับผิว ความหย่อนคล้อย ริ้วรอย ร่องลึก ด้วยคลื่นเสียง จำนวน 1 เครื่อง
27-10-2020
1 view
ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์และเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
27-10-2020
3 view
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
27-10-2020
1 view
ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ณ สถาบันสุขภาพเด็กฯ พนักงานจำนวน 22 คน
27-10-2020
3 view
ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 203 รายการ
27-10-2020
7 view
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
18-10-2020
18 view