top
ประกาศรายชื่อชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสง LED สำหรับเร่งกระบวนการฟื้นฟูของผิวหนัง
23-06-2021
3 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acitretin 25 mg, 30 capsule
09-06-2021
2 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Tacrolimus 0.1% Ointment, 10 g
21-05-2021
3 view
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่อง Solar simulator
01-11-2020
4 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อยา 10% Urea cream 450 g
01-11-2020
4 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์Erbium YAG สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
4 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง (Pluse dye Laser) สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 1 เครื่อง
01-11-2020
1 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง (Pluse dye Laser) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 1 เครื่อง
01-11-2020
2 view
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
6 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาเส้นเลือดขอดและกำจัดขน (IPL) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ครั้งที่ 2
01-11-2020
5 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟแขวนเพดานคุ่พร้อมกล้อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
01-11-2020
3 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมด้วยไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เตียง
01-11-2020
1 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมด้วยไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เตียง
01-11-2020
2 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเม็ดสีบนผิวหนัง เช่น ปานดำ กระลึก ลบรอยสัก (Picosecond Laser) สาขาศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
7 view
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแสงความเข้มข้นสูง เพื่อผิวกระจ่างใส ลดริ้วรอย ศูนย์ราชการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เขตหลักสี่ กทม 1 เครื่อง
01-11-2020
2 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
01-11-2020
5 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ
01-11-2020
3 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร พนักงาน 24 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-11-2020
3 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
01-11-2020
4 view
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา จำนวน 4 รายการ
25-10-2020
9 view