ประกาศรายชื่อชนะการเสนอราคา
มิถุนายน 22 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค) จำนวน 2 รายการ
22-06-2022
5
พฤษภาคม 24 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 parameters จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-05-2022
5
พฤษภาคม 24 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจ High flow จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-05-2022
5
มีนาคม 17 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(น้ำยา) สำหรับตรวจด้านเคมีคลินิก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์
17-03-2022
9
มีนาคม 04 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-03-2022
11
กุมภาพันธ์ 24 2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ของใช้เภสัชกรรม) จำนวน 19 รายการ
24-02-2022
4
กุมภาพันธ์ 11 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อระบบเครื่องผลิตยาครีมพร้อมถังผสม ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11-02-2022
6
กุมภาพันธ์ 08 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค)
08-02-2022
24
มกราคม 26 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tacrolimus 0.1% Ointment, 10 g จำนวน 3,600 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค)
26-01-2022
7
มกราคม 18 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ
18-01-2022
13
มกราคม 14 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค) จำนวน 4 รายการ
14-01-2022
13
มกราคม 12 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bilastine 20 mg, 50 tab จำนวน 5,400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค)
12-01-2022
14
มกราคม 10 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเครื่องเลเซอร์รักษาโรคที่มีความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข)
10-01-2022
8
มกราคม 06 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเลเซอร์รักษาโรคที่มีความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-01-2022
12
ธันวาคม 30 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Urea 10% cream, 450 g จำนวน 8,000 กระปุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-12-2021
11
ธันวาคม 30 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Ciclosporin 100 mg, 50 cap จำนวน 700 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-12-2021
9
ธันวาคม 17 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acitretin 10 mg, 30 cap และยา Acitretin 25 mg, 30 cap
17-12-2021
17
ธันวาคม 13 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มความแข็งแรง กระชับของกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก และต้นขา สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
13-12-2021
14
ธันวาคม 09 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่อง Picosecond รักษาโรคความผิดปกติของเม็ดสี ริ้วรอย หลุมสิวและลบรอยสัก สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
09-12-2021
21
พฤศจิกายน 18 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Fractional CO2 Laser) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-11-2021
16