ประกาศยกเลิก
กันยายน 30 2021
ประกาศยกเลิก จ้างเหมาซักทำความสะอาดพร้อมรีดเสื้อผ้า ของแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยฉายแสง (สีดำ)
30-09-2021
1
พฤศจิกายน 01 2020
ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อ เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาเส้นเลือดขอดและกำจัดขน (IPL) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
8
พฤศจิกายน 01 2020
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงเฉพาะตำแหน่ง (NUVB)
01-11-2020
8
พฤศจิกายน 01 2020
ประกาศยกเลิก ประกาวดราคาซื้อเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
9
พฤศจิกายน 01 2020
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
12
พฤศจิกายน 01 2020
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง
01-11-2020
8
ตุลาคม 27 2020
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่อง Solar simulator
27-10-2020
3
ตุลาคม 27 2020
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
27-10-2020
2
ตุลาคม 18 2020
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยชีวิตฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์
18-10-2020
4
ตุลาคม 18 2020
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคจ้างพัฒนาระบบบริการสารสนเทศสถาบันโรคผิวหนัง
18-10-2020
5