ประกาศยกเลิก
เมษายน 21 2022
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างยา จำนวน 2 รายการ
21-04-2022
5
มกราคม 28 2022
ประกาศยกเลิกประกวดราคากล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-01-2022
4
ธันวาคม 08 2021
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องผลิตยาครีมพร้อมถังผสม ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-12-2021
10
กันยายน 30 2021
ประกาศยกเลิก จ้างเหมาซักทำความสะอาดพร้อมรีดเสื้อผ้า ของแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยฉายแสง (สีดำ)
30-09-2021
8
พฤศจิกายน 01 2020
ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อ เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาเส้นเลือดขอดและกำจัดขน (IPL) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
15
พฤศจิกายน 01 2020
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงเฉพาะตำแหน่ง (NUVB)
01-11-2020
14
พฤศจิกายน 01 2020
ประกาศยกเลิก ประกาวดราคาซื้อเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
15
พฤศจิกายน 01 2020
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
18
พฤศจิกายน 01 2020
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง
01-11-2020
12
ตุลาคม 27 2020
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่อง Solar simulator
27-10-2020
7
ตุลาคม 27 2020
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
27-10-2020
6
ตุลาคม 18 2020
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยชีวิตฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์
18-10-2020
9
ตุลาคม 18 2020
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคจ้างพัฒนาระบบบริการสารสนเทศสถาบันโรคผิวหนัง
18-10-2020
9