ประกวด / ประกาศสอบราคา
เมษายน 25 2022
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ High flow ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-04-2022
7
เมษายน 25 2022
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 parameters ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-04-2022
6
กุมภาพันธ์ 11 2022
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-02-2022
13
มกราคม 28 2022
ประกาศประกวดสอบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นำ้ยา) สำหรับตรวจด้านเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ
28-01-2022
8
มกราคม 24 2022
ประกาศ ประกวดราคากล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
24-01-2022
11
มกราคม 21 2022
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องผลิตยาครีมพร้อมถังผสม ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-01-2022
6
มกราคม 17 2022
ประกาศประกวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นำ้ยา) สำหรับตรวจด้านงานภูมิคุ้มกันจำนวน 16 รายการ
17-01-2022
5
มกราคม 11 2022
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ
11-01-2022
13
มกราคม 10 2022
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จำนวน 19 รายการ (ของใช้เภสัชกรรม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-01-2022
11
พฤศจิกายน 26 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อยา urea 10% cream, 450 g
26-11-2021
6
พฤศจิกายน 26 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Ciclosporin 100 mg
26-11-2021
17
พฤศจิกายน 26 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคที่มีความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-11-2021
11
พฤศจิกายน 11 2021
ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องผลิตยาครีมพร้อมถังผสม ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-11-2021
7
พฤศจิกายน 09 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มความแข็งแรง กระชับของกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก และต้นขา สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง
09-11-2021
9
พฤศจิกายน 09 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง Picosecond รักษาโรคความผิดปกติของเม็ดสี ริ้วรอย หลุมสิวและลบรอยสัก สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
09-11-2021
11
ตุลาคม 15 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Fractional Co2 Laser) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
15-10-2021
8
ตุลาคม 01 2021
ประกาศประกวดสอบราคา จ้างเหมาซักทำความสะอาดพร้อมรีดเสื้อผ้าของแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยฉายแสง (สีดำ)
01-10-2021
7
กันยายน 28 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษารอยโรคเม็ดสี, รอยสัก (Q-Switched ND : YAG Laser) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
28-09-2021
28
กันยายน 15 2021
ประกาศ ประกวด จ้างเหมาทำความสะอาดพร้อมรีดเสื้อของแพทย์เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยฉายแสง (สีดำ)
15-09-2021
15
กันยายน 15 2021
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คน
15-09-2021
9