แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานเปิดงานผู้อำนวยการพบเจ้าหน้าที่
07-10-2020 09:10
560

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ  วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
เป็นประธานเปิดงานผู้อำนวยการพบเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน
ขององค์กรสู่เจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนัง ณ ห้องสยามชั้น 1-3 ชั้น 7
อาคารสยามฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่  4 มกราคม 2561