เพื่อนพ้อง น้องพี่ ที่เรารัก
07-10-2020 12:10
33

กิจกรรม “เพื่อนพ้อง น้องพี่ ที่เรารัก” ได้มีการจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนัง ร่วมโหวตให้กับเจ้าหน้าที่เรารัก ที่ชื่นชอบ โดยกำหนดวัน เวลา โหวต และมีรางวัลสำหรับผู้ถูกโหวตและ ผู้ร่วมโหวต โดยเริ่มต้นเดือนในเมษายน 2562 และจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน