สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 46 ปี สถาบันโรคผิวหนัง และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
07-10-2020 10:10
45

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์  จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 46 ปี
สถาบันโรคผิวหนัง และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
นำโดยแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง
พร้อมผู้บริหาร และบุคลกร ร่วมตักบาตร ทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป
พร้อมการละเล่นพื้นบ้าน สืบสานประเพณีไทย
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ณ สถาบันโรคผิวหนัง
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561