สถาบันโรคผิวหนังจัดโครงการปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าและสร้างฝายชลอน้ำ
07-10-2020 09:10
10

นายแพทย์โกวิท คัมภีรภาพ 
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนังจัดโครงการปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปลูกป่าและสร้างฝายชลอน้ำ 
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี  
วันที่ 28 มกราคม 2561