top
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
07-10-2020
3 view

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ  วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
และเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนัง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่  4 มกราคม 2561