รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
29-03-2022 03:03
205

ให้ผู้เข้าสอบนำหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 ก่อนการสอบในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ผลเป็นลบ ของสถานที่ตรวจฉบับจริงมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นสถานที่สอบกำหนด