top
รับสมัครงานเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
08-10-2020
13 view

รับสมัครงานเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งเภสัชกร, เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานเภสัชกรรม, ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้