ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tacrolimus 0.1% Ointment, 10 g จำนวน 3,600 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค)
26-01-2022 04:01
7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tacrolimus 0.1% Ointment, 10 g จำนวน 3,600 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค) ตามรายละเอียดแนบท้าย