ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bilastine 20 mg, 50 tab จำนวน 5,400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค)
12-01-2022 09:01
14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bilastine 20 mg, 50 tab จำนวน 5,400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค) ตามรายละเอียดแนบ