ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acitretin 10 mg, 30 cap และยา Acitretin 25 mg, 30 cap
17-12-2021 10:12
19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Acitretin 10 mg, 30 cap จำนวน 1,800 กล่อง และยา Acitretin 25 mg, 30 cap โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค) ตามรายละเอียดแนบท้าย