นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบใบประกาศนียบัตรแก่แพทย์
07-10-2020 09:10
44

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ 
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบใบประกาศนียบัตรแก่แพทย์  
“ Diploma Course in Dermatology  and  Dermatosurgery ” รุ่นที่ 34
ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ  ห้องประชุมของสถาบันโรคผิวหนัง
โดยมีแพทย์หญิงมิ่งขวัญ  วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง
พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ