กำหนดวัน เวลา สถานที่และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
15-06-2022 02:06
154

ให้ผู้เข้าสอบนำหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 ก่อนการสอบในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ผลเป็นลบ ของสถานที่ตรวจฉบับจริงมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นสถานที่สอบกำหนด