คลินิกโรคเรื้อน/โรคติดเชื้อ
15-10-2020 10:10
0

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อที่ผิวหนังที่เรื้อรัง รับปรึกษาผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคติดเชื้อจากภายในและภายนอกสถาบันโรคผิวหนังที่มีปัญหาในการวินิจฉัยและรักษา เช่น โรคเรื้อน, atypical mycobacteriosis, deep mycoses และเป็นสถานที่ฝึกอบรมและดูงานด้านโรคผิวหนังติดเชื้อ