โรคสะเก็ดเงิน สถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
Year of publication
Research topics
2542

โรคสะเก็ดเงิน สถาบันโรคผิวหนัง (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2542 ปีที่ : 26 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 45-57 ประเภท: research

Journal : วารสารกองการพยาบาล

Keyword : โรคสะเก็ดเงิน, psoriasis, 1999

2 view