เปรียบเทียบการปลดปล่อยตัวยาอะไซโคลเวียร์ จากผลิตภัณฑ์ยาครีมอะไซโคลเสียร์ 2 ตำรับ (en translation)
Year of publication
Research topics
2541

เปรียบเทียบการปลดปล่อยตัวยาอะไซโคลเวียร์ จากผลิตภัณฑ์ยาครีมอะไซโคลเสียร์ 2 ตำรับ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2541 ปีที่ : 23 ฉบับที่ : 10 หน้าที่ : 585-590 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : อะไซโคลเวียร์, acycloivr, 1998

3 view