เชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในผู้สูงอายุ (en translation)
Year of publication
Research topics
2534

เชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในผู้สูงอายุ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2534 ปีที่ : 28 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 181-189 ประเภท: research

Journal : นิตยสารโรงพยาบาลกลาง

Keyword : เชื้อรา, 1991

3 view