เชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในผู้สูงอายุ
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2534

เชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในผู้สูงอายุ

ปีที่ตีพิมพ์ : 2534 ปีที่ : 28 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 181-189 ประเภท: research

วารสาร : นิตยสารโรงพยาบาลกลาง

Keyword : เชื้อรา, 1991

12 view