อินมูโยพยาธิกำเนิดจากการกระตุ้น mast cell ในภาวะลมพิษ (en translation)
Year of publication
Research topics
2542

อินมูโยพยาธิกำเนิดจากการกระตุ้น mast cell ในภาวะลมพิษ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2542 ปีที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 77-83 ประเภท: guideline

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : urticaria, mast cell, activation, ลมพิษ, มาสต์เซลล์, การกระตุ้น, 1999

2 view