สาเหตุที่พบบ่อยของผื่นผิวหนังอักเสบจากรองเท้า (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

สาเหตุที่พบบ่อยของผื่นผิวหนังอักเสบจากรองเท้า (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 20 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 36-46 ประเภท: research keyword: แหล่งที่มา:

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : allergic contact dermatitis, shoes, ผื่นผิวหนังอักเสบ, สิว, 2004

3 view