สถิติโรคผิวหนังที่พบบ่อยของสถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
Year of publication
Research topics
2533

สถิติโรคผิวหนังที่พบบ่อยของสถาบันโรคผิวหนัง (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2533 ปีที่ : 15 ฉบับที่ : 6 หน้าที่ : 354-359 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : โรคผิวหนัง, สถาบัน, สถาบันโรคผิวหนัง, Dermatology, 1990

5 view