รายงานผู้ป่วยโรค SUBCUTANEOUS ZYGOMYCOSIS จากเชื้อ BASIDIOBOLUS RANARUM (en translation)
Year of publication
Research topics
2555

รายงานผู้ป่วยโรค SUBCUTANEOUS ZYGOMYCOSIS จากเชื้อ BASIDIOBOLUS RANARUM (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 28 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 143-149 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Entomophthoromycosis, Basidiobolus ranarum, Zygomycosis, Subcutaneous, การติดเชื้อราในชั้นใต้ผิวหนัง, Basidiobolus ranarum, 2012

8 view