รายงานผู้ป่วยโรค PIGMENTED CONTACT DERMATITIS ที่มีพยาธิสภาพเป็น LICHENOID DERMATITIS (en translation)
Year of publication
Research topics
2555

รายงานผู้ป่วยโรค PIGMENTED CONTACT DERMATITIS ที่มีพยาธิสภาพเป็น LICHENOID DERMATITIS (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 28 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 137-142 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Pigmented contacted dermatitis, Ashy dermatitis, Lichen planus pigmentosus, patch test, ยาชีวเภสัชสาร, โรคสะเก็ดเงิน, ยาไบโอลอจิกส์, 2012

3 view