รายงานผู้ป่วยและการทบทวนวรรณกรรมโรค PROGRESSIVE SYMMETRICAL ERYTHROKERATODERMA (en translation)
Year of publication
Research topics
2553

รายงานผู้ป่วยและการทบทวนวรรณกรรมโรค PROGRESSIVE SYMMETRICAL ERYTHROKERATODERMA (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2553 ปีที่ : 26 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 214-218 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Progressive symmetrical erythrokeratoderma (PSEK), loricrin, connexin, การเพิ่มจำนวนอย่างผิดปกติของเซลล์ผิวหนังชั้นหนังกำพร้า, 2010

11 view