รายงานผู้ป่วยหญิงไทยโรค WARTY DYSKERATOMA บนหนังศีรษะ (en translation)
Year of publication
Research topics
2554

รายงานผู้ป่วยหญิงไทยโรค WARTY DYSKERATOMA บนหนังศีรษะ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2554 ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 284-288 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Warty dyskeratoma, เนื้องอกของผิวหนังหวอดตี้ ดิสเคอราโตม่า, 2011

3 view