รายงานความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรค CHROMOBLASTOMYSIS ด้วย ITRACONAZOLE ร่วมกับ POTASSIUM IODIDE (en translation)
Year of publication
Research topics
2553

รายงานความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรค CHROMOBLASTOMYSIS ด้วย ITRACONAZOLE ร่วมกับ POTASSIUM IODIDE (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2553 ปีที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 162-167 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Chromoblastomycosis, itraconazcl e, potassium iodide, การติดเชื้อราในชั้นหนังแท้และหนังกำพร้า, 2010

3 view