ระดับสารหนูในเส้นผลและเล็บของเด็กวัยรุ่นปกติในอำเภอร่อนพิบูลย์ (en translation)
Year of publication
Research topics
2532

ระดับสารหนูในเส้นผลและเล็บของเด็กวัยรุ่นปกติในอำเภอร่อนพิบูลย์ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2532 ปีที่ : 14 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 225-229 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : สารหนู, เส้นผม, เล็บ, ระดับสารหนู, 1989

2 view