ภาพอิเล็กตรอนของเชื้อพิโรสปอรัม โอวาเล่ สาเหตุโรคเกลื้อนสีนิล (en translation)
Year of publication
Research topics
2531

ภาพอิเล็กตรอนของเชื้อพิโรสปอรัม โอวาเล่ สาเหตุโรคเกลื้อนสีนิล (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2531 ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 295-298 ประเภท: case report

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : โรคเกลื้อนสีนิล, 1988

2 view