ผื่นแพ้สัมผัสจากเครื่องสำอางในผู้ป่วยผื่นผิวหนังอักเสบที่ใบหน้าของสถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย (en translation)
Year of publication
Research topics
2554

ผื่นแพ้สัมผัสจากเครื่องสำอางในผู้ป่วยผื่นผิวหนังอักเสบที่ใบหน้าของสถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2554 ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 236-246 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : cosmetic, allergic contact dermatitis, facial dermatitis, prevalence, เครื่องสำอาง, ผื่นแพ้สัมผัส, ผื่นผิวหนังอักเสบที่ใบหน้า, อุบัติการณ์, 2011

3 view