ผื่นลมพิษจากการสัมผัสอาหารทะเลร่วมกับผิวหนังอักเสบจากการแพ้ถุงมือยาง (en translation)
Year of publication
Research topics
2533

ผื่นลมพิษจากการสัมผัสอาหารทะเลร่วมกับผิวหนังอักเสบจากการแพ้ถุงมือยาง (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2533 ปีที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 119-122 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Seafood contact urticaria, occupation contact dermatitis, rubber contact dermatitis, 1990

2 view