ผื่นผิวหนังอักเสบจากโลหะนิเกิ้ลในงานอาชีพร้อยมาลัยดอกไม้สด (en translation)
Year of publication
Research topics
2543

ผื่นผิวหนังอักเสบจากโลหะนิเกิ้ลในงานอาชีพร้อยมาลัยดอกไม้สด (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2543 ปีที่ : 16 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 124-127 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : occupational, allergic contact dermatitis, nickel, garland maker, fingertips dermatitis, ผื่นแพ้สัมผัสจากงานอาชีพ, โลหะนิเกิ้ล, ผื่นผิวหนังอักเสบที่ปลายนิ้วมือ,อาชีพร้อยมาลัย,2000

4 view