ผลการรักษาโรค Pruritic papular eruption ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ด้วย PUVA ร่วมกับการทาหรือไม่ทาโคสตีรอยด์ (en translation)
Year of publication
Research topics
2542

ผลการรักษาโรค Pruritic papular eruption ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ด้วย PUVA ร่วมกับการทาหรือไม่ทาโคสตีรอยด์ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2542 ปีที่ : 15 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 118-125 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : PPE, PUVA, HIV, topical corticosteroid, PPE, PUVA, HIV, คอร์ติโคสตีรอยด์, 1999

4 view