ผลการรักษาโรคขนคุดด้วยการถอนขนโดยคลื่นแสงความเข้มสูง (en translation)
Year of publication
Research topics
2549

ผลการรักษาโรคขนคุดด้วยการถอนขนโดยคลื่นแสงความเข้มสูง (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2549 ปีที่ : 31 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 180-184 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : keratosis pilaris, intense pulse light, โรคขนคุด, คลื่นแสงความเข้มสูง, 2006

7 view