คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (en translation)
Year of publication
Research topics
2548

คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2548 ปีที่ : 30 ฉบับที่ : 6 หน้าที่ : 335-343 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : โรคสะเก็ดเงิน, 2005

4 view